ANP

Veel Nederlanders weten nog steeds weinig van hun pensioen. Sterker nog: ondanks allerlei inspanningen van de overheid om mensen meer te interesseren voor hun financiële situatie op hun oude dag, zijn steeds minder mensen hiervan goed op de hoogte.

Vooral jongeren en mensen met inkomen onder modaal zijn slecht geïnformeerd, blijkt uit de Pensioenmonitor van Wijzer in Geldzaken, dat valt onder het ministerie van Financiën. De monitor is uitgebracht ter gelegenheid van de Pensioen3daagse, die vandaag begint. Tijdens dit jaarlijkse evenement kunnen Nederlanders informatie krijgen over hun pensioen. 

Mismatch

26 procent van de Nederlanders zegt goed geïnformeerd te zijn over de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd. Twee jaar geleden was dat nog 32 procent. Veel mensen weten hun eigen AOW-leeftijd niet. Drie op de vijf respondenten zullen waarschijnlijk later AOW krijgen dan ze zelf inschatten.

Opmerkelijk is ook dat bij scheidingen het pensioen vaak niet aan de orde komt. Bij ruim een derde van de scheidingen is niet over het pensioen gesproken.

'Veel mensen weten te weinig van hun pensioen'

Vreemd

Ongeveer de helft van de Nederlanders vindt dat ze zich beter moeten verdiepen in hun financiële situatie na pensionering. Dat vertaalt zich echter niet in actie. Slechts 11 procent zegt geregeld tijd vrij te maken voor dit onderwerp. "Dat is best vreemd eigenlijk", zegt Olaf Simonse van Wijzer in Geldzaken (een initiatief van het ministerie van Financiën).

Daarom is volgens hem de Pensioen3daagse hard nodig. Deelnemende partijen dit jaar zijn onder andere de Autoriteit Financiële Markten, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank, pensioenfondsen en -verzekeraars, banken en onderwijsinstellingen.

STER reclame