Medisch specialisten voeren een heupoperatie uit ANP

Er moet structurele begeleiding komen voor artsen die een medische misser hebben begaan. De Federatie Medisch Specialisten pleit daarvoor, na een enquête onder de eigen leden. 90 procent van de respondenten vindt dat het mogelijk moet zijn om na een incident tijdelijk een stap terug te doen.

Medische missers hebben vaak niet alleen ingrijpende gevolgen voor de patiënt, maar ook voor de arts, zegt de beroepsorganisatie. De specialist kan onzeker worden of minder gemotiveerd raken. En dat levert volgens de Federatie Medisch Specialisten weer nieuwe risico's op voor de patiënt.

Commissie

Een kwart van de respondenten zegt dat in hun ziekenhuis een vorm van structurele opvang is geregeld voor artsen na een medische misser, maar dat is volgens de organisatie te weinig. Zo zou er een 'commissie collegiale ondersteuning' moeten worden opgericht die dit zou moeten regelen. 

Gynaecologen hebben volgens de Federatie Medisch Specialisten goede ervaringen met zo'n commissie. De ervaring leert dat met collega's praten helpt bij de verwerking van een incident.

Time-out

Verder zou het goed zijn als een specialist na een incident een time-out kan nemen waarin hij geen ingrepen uitvoert, zei voorzitter De Grave op NPO Radio 1. "Om het te verwerken, om het een plek te geven. Maar ook om met de patiënt te praten, om uit te vinden hoe het gebeurd is. Dit is uiteindelijk ook in het belang van de patiënt."

STER reclame