Marianne Thieme ANP

Dierentuinen en alle vormen van 'vermaak' met dieren zijn niet meer van deze tijd en daarom moet de dierentuin verdwijnen, schrijft de Partij voor de Dieren in haar verkiezingsprogramma. De dierentuinen moeten worden omgevormd tot een tijdelijke opvang voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven. Het fokken om andere dierentuinen te bevoorraden, wil de PvdD onmiddellijk verbieden.

Het verkiezingsprogramma heet Plan B ("omdat er geen planeet B is") en heeft als ondertitel Hou vast aan je idealen. De partij van Marianne Thieme, die twee zetels in de Kamer heeft, wil ook een kilometerheffing van 15 cent voor auto's en vrachtwagens, het terugschroeven van de maximumsnelheid naar 120 kilometer per uur, een groene investeringsbank in handen van de overheid en sluiting van de kernreactoren.

PvdD

Andere beleidspunten van de partij zijn het invoeren van statiegeld op blikjes en kleine flesjes, een hogere btw voor ongezond voedsel en het koppelen van de kinderbijslag aan het inkomen van de ouder(s). Ook zou er een verbod op consumentenvuurwerk moeten komen en pleit de PvdD voor het weghalen van al het prikkeldraad uit de natuur.

Planeetbreed

In zijn algemeenheid verklaart de Partij voor de Dieren zich tegenstander van symptoombestrijding. "Geen oplossingen die over tientallen jaren pas enig effect moeten hebben. Geen 'compromisme'. Wel idealen die haalbaar en betaalbaar zijn", schrijft de partij. "Wij hebben een planeetbrede visie. Daar zijn we uniek in."

STER reclame