NOS NieuwsAangepast

Bij armoede biedt de kerk steeds vaker hulp

Steeds meer mensen die in armoede leven, kloppen voor hulp aan bij een kerkelijke instantie. Dat blijkt uit een onderzoek onder 876 kerken in Nederland, uitgevoerd door de hulporganisatie Kerk in Actie. Zowel katholieke als protestantse kerken deden eraan mee.

Het aantal mensen dat bij de kerk financiële hulp vraagt, is de afgelopen jaren met 25 procent gestegen. In totaal deden 50.000 mensen een hulpverzoek in 2015. In 2012 waren dat er nog 40.000.

Aantal aanvragen voor individuele, financiële hulpverlening

Kerk in Actie zegt dat de overheid te bureaucratisch werkt en kwetsbare groepen niet gericht genoeg ondersteunt. "De overheid is een anonieme brievenbus", zei Carla van der Vlist van Kerk in Actie in het NOS Radio 1 Journaal. "Er zijn te veel formulieren, het duurt te lang. Kerken staan dicht bij de mensen en kunnen snel en effectief helpen."

De kerkelijke organisaties zien vooral werklozen en alleenstaande ouders met kinderen die een hulpvraag hebben. Die is volgens Van der Vlist steeds urgenter. "Dat betekent: we zorgen dat er eten is en zorgen dat rekeningen met spoed betaald worden." Opvallend is dat er de afgelopen drie jaar een toename te zien is in hulpvragen door vluchtelingen en chronisch zieken.

Meer geld voor armoedebestrijding

Uit het onderzoek blijkt verder dat kerken fors meer geld uitgeven aan hulp dan in voorgaande jaren. In 2015 besteedde de kerk ruim 36 miljoen euro aan armoedebestrijding. In 2012 was dat nog 29 miljoen. Volgens Kerk in Actie komt dit doordat er gerichter wordt gecollecteerd en er grotere giften worden gegeven.

De hulp heeft niet als doel om nieuwe leden te werven, zegt Kerk in Actie. "Kerken geloven dat elk mens op eigen benen moet staan. Hiermee zetten ze hun geloof om in daden."

Langdurige armoede

De meeste mensen die hulp vragen, hebben te maken met schulden of een langdurig laag inkomen. Volgens een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2016 stijgt het aantal mensen in langdurige armoede. In 2012, het laatste gemeten jaar, waren er in heel Nederland 660.000 mensen langdurig arm, tien procent meer dan het jaar daarvoor. Dat is ongeveer de helft van alle armen.

Het is zo mooi als iemand hier schuldenvrij weggaat.

Vrijwilliger

Een van de kerkelijke initiatieven is het project SchuldHulpMaatje, waarbij vrijwilligers mensen met schulden begeleiden. De maatjes zien vooral mensen die hun financiën niet goed op orde krijgen en daardoor bijvoorbeeld niet in aanmerking komen voor een gemeentelijke regeling.

Opvallend is dat sommige vrijwilligers zelf niet kerkelijk zijn. "Absoluut niet", zei een van hen in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar we laten elkaar in onze waarde. Het is zo mooi als iemand hier schuldenvrij weggaat."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl