Nieuwsuur

Vijf van de elf verpleeghuizen die in juli op een zwarte lijst terechtkwamen, staan ook op een nieuwe lijst met ondermaats functionerende verpleeghuizen. Dat meldt het vakblad Zorgvisie, vooruitlopend op de publicatie van de nieuwe zwarte lijst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op 31 oktober. 

Begin juli bleek dat de inspectie bij elf instellingen de risico's voor de bewoners zo groot achtte, dat ze onder intensief toezicht werden gesteld. Onder druk van de Tweede Kamer maakte staatssecretaris Van Rijn de lijst openbaar

Van die elf hebben de verpleeginstellingen Careyn (Utrecht en Zuid-Holland), Humanitas (Rotterdam), Laurens, Beweging 3.0 en Stichting Antroz (inmiddels overgenomen door Warande) zich onvoldoende verbeterd, oordeelt de inspectie. 

Careyn

Careyn staat dus weer op de zwarte lijst en heeft ook een aanwijzing gekregen van de inspectie. Dat is een verplicht pakket  maatregelen om tot verbetering te komen.

Dat was reden voor de raad van toezicht van Careyn om bestuursvoorzitter Rob van Dam te vragen te vertrekken. Van Dam heeft tegenover het blad Zorgvisie erkend dat er te weinig is veranderd. Hij maakt nu plaats voor een interimvoorzitter.

Ingrijpen

Van Rijn dreigde in juli in te grijpen in het bestuur van de instellingen als die er zelfstandig niet in zouden slagen betere zorg te realiseren. De huizen hadden daarvoor de tijd tot eind oktober. 

Alle instellingen die op de nieuwe lijst terugkeren zeggen dat ze nog midden in een verbeterproces zitten. De veranderingen vergen volgens hen veel tijd. In twee van de vijf stellingen zijn andere bestuurders aangetreden. 

De brancheorganisatie van verpleeghuizen, Actiz, heeft grote bezwaren tegen de manier waarop de inspectie zijn gegevens verzamelt. Zo zou de vraagstelling onduidelijk zijn en de verwerking van de gegevens onzorgvuldig gebeuren. De zwarte lijst heeft volgens Actiz veel onrust teweeggebracht onder bewoners, hun familieleden en de medewerkers van de verpleeghuizen. 

STER reclame