NOS NieuwsAangepast

'Moeten boeren nu wijken voor de nieuwe bossen?'

"We waren verbaasd toen we dit plan hoorden van Staatsbosbeheer en de bedrijfstak", zegt Gerbrand van 't Klooster van Land- en Tuinbouworganisatie LTO. De organisatie reageert sceptisch op het plan van Staatsbosbeheer en andere organisaties om 100.000 hectare nieuw bos in Nederland aan te leggen.

"We zijn niet betrokken geweest bij dit plan en de mogelijkheid tot landbouw wordt ons wel ontnomen als het plan wordt uitgevoerd", zegt Van 't Klooster.

Volgens Van 't Klooster moeten boeren misschien verhuizen, als er zo veel bos bij komt. "Het betekent dat er ergens anders geproduceerd moet worden en de vraag is hoe effectief dat is. In Nederland kunnen bieten op 1 hectare worden geproduceerd, maar over de grens is dat anders: in Duitsland hebben ze bijvoorbeeld 1,5 hectare nodig. Wij werken hier ontzettend efficiënt."

Ook denkt de LTO dat ook landbouwgewassen net zo goed als bomen een rol kunnen spelen bij het terugdringen van broeikasgassen. "Het planten van bossen is niet de enige oplossing. Goed producerende landbouwgewassen kunnen dat ook. We zijn daarom zelf ook bezig met plannen te ontwikkelen om uitstoot tegen te gaan door middel van landbouw."

"Ja, we moeten als samenleving nu eenmaal keuzes maken", zegt Kees Boon, van de Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk in het radioprogramma Nieuws & Co. Hij spreekt ook namens houtbedrijven. "Linksom of rechtsom; we hebben te maken met meerdere aanspraken op dezelfde grond. Dat betekent keuzes maken."

Boon vindt dat de samenleving zou moeten kiezen voor investeren in de aanleg van de bossen. "We werken zo aan een oplossing van het klimaatprobleem, maar het biedt ook meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld recreatie."

De bossen betekenen volgens Boon werkgelegenheid voor boswachters, houthakkers en de houtindustrie. "Een bos vervult pas al zijn functies als je het beheert. Dat betekent snoeien van de kleine, ongewenste bomen. En aan het eind van de rit moeten de kaprijpe bomen eruit gehaald worden."

Het plan heeft dus zo z'n voors en tegens. Maar is het ook haalbaar?

"Een sympathiek plan, maar hoe gaan ze dat nou doen?", zegt klimaatwetenschapper Pier Vellinga. Hij denkt dat het plan vooral veel discussie zal opleveren. "Het zal wel degelijk iets uitmaken, maar voordat al dat nieuwe bos effectief is, zijn we dertig jaar verder. Een veld met zonnepanelen levert meer milieuwinst op."

Ook twijfelt Vellinga aan de financiering. "Het is wel erg duur per ton CO2. Je moet wel heel graag bos willen planten en daar geld voor over hebben, wil je deze richting op gaan."

Het plan is er. Het is nu aan de politiek om te beslissen of er bos bij komt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl