Het Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren keert na het herfstreces weer terug in de Tweede Kamer. Bijna een jaar geleden kondigde zij aan dat ze vanwege ziekte tijdelijk haar functie moest neerleggen. 

Ouwehand werd vervangen door de bioloog Frank Wassenberg, ook Statenlid in Limburg en lid van het partijbestuur. 

Hij verwierf enige bekendheid doordat hij als enige Kamerlid de stemming miste over het D66-voorstel rond orgaandonatie, dat hierdoor werd aangenomen met 75 tegen 74 stemmen. Wassenberg had tegen willen stemmen, maar hij kwam te laat doordat hij vertraging had met de trein.

De Partij voor de Dieren heeft twee zetels in de Tweede Kamer.

STER reclame