Er is de afgelopen tijd regelamtig gedemonstreerd tegen CETA en TTIP
NOS NieuwsAangepast

Walen houden poot stijf: geen CETA voor België

Het Waalse parlement houdt het handelsverdrag CETA tussen de Europese Unie en Canada tegen. De Waalse wetgevers weigerden een handtekening te zetten. In België moet de overeenkomst door alle vijf de regionale regeringen worden goedgekeurd.

België heeft naast een nationale vertegenwoordiging vijf deelparlementen: voor Wallonië, voor de Franstalige gemeenschap, Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor de Duitstalige gemeenschap. Die parlementen moeten voor internationale verdragen hun bevoegdheid overdragen aan het federale parlement. Maar omdat Wallonië weigert dat te doen, kan de federale regering CETA niet ondertekenen.

Inhoudelijk maken de Franstaligen bezwaar tegen onder meer de CETA-afspraken op landbouwgebied en de eveneens in andere landen omstreden manier van geschillenbeslechting tussen investeerders en overheden.

Waalse boeren vrezen voor nog lagere prijzen door CETA

Maar Ceta is ook de speelbal geworden van binnenlands politiek gekonkel. De Franstalige socialistische partij PS, die regeert in Wallonië maar voor het eerst sinds mensenheugenis niet in een federale regering zit. Die machtsbasis buit de PS nu uit om de gehate regering van de Franstalige liberale premier Michel een hak te zetten.

Daar zijn met name de Vlamingen boos over. Minister-president Bourgeois van Vlaanderen vindt dat de Walen zich onverantwoordelijk opstellen. "Het is slecht voor ons land, slecht voor onze economie en dus ook voor de Waalse economie", zo laat hij weten. "We worden op deze manier het lachertje van Europa."

Om CETA in werking te laten treden, moeten alle afzonderlijke landen het verdrag goedkeuren. Ook de Raad van Ministers van Europa en het Europees Parlement moeten hun zegen nog geven.

Hard oordeel

In de Belgische politiek wordt hard geoordeeld over met name de socialistische partij PS. Die regeren in Wallonië, maar zitten in het landelijke parlement in de oppositie. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zegt: "Ik vergader hierover met vijf socialistische ministers in Europa. Zij hebben nooit bezwaren op dit gebied".

Toch is de Waalse premier Magnette niet van plan zijn standpunt te wijzigen. "Wij geven geen toestemming aan het federale parlement om te tekenen. Er komt geen akkoord", zegt de premier van Wallonië.

De ministers van Handel van de EU komen dinsdag in Luxemburg bij elkaar om over de ontstane situatie te praten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl