Staatssecretaris Dijksma neemt plannen in ontvangst voor een duurzamer Nederland ANP

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) mist een visie voor de lange termijn in het klimaatbeleid van het kabinet. De blik is te veel gericht op maatregelen in de komende vier jaar; een visie voor de periode 2020-2050 ontbreekt, constateert de WRR.

De raad heeft vanochtend een rapport over het klimaatbeleid aangeboden aan staatssecretaris Dijksma. De titel is Klimaatbeleid voor de lange termijn van vrijblijvend naar verankerd.

Een van de voorstellen van de raad is de instelling van een Klimaatautoriteit. Die zou moeten toezien op de uitvoering van maatregelen tot het jaar 2050. Het kabinet zou langetermijndoelstellingen moeten formuleren over de terugdringing van broeikasgassen, terwijl de afzonderlijke kabinetten daarna bepalen hoe de maatregelen worden uitgevoerd.

In het rapport dringt de raad ook aan op meer Europese samenwerking om de klimaatdoelen voor de lange termijn te halen. Daarbij is onder meer een versterking nodig van het ruilhandelsysteem voor emissierechten. 

STER reclame