Hollandse Hoogte

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de goedkeuring van het CETA-verdrag, het vrijhandelsakkoord met Canada. Dat bleek vanochtend tijdens een extra beraad tussen minister Ploumen van Handel en de Tweede Kamer.

Oppositiepartijen waaronder de SP en GroenLinks en veel maatschappelijke organisaties zijn fel tegen het verdrag. Ze vrezen dat het de Europese normen op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid zal aantasten. Maar een meerderheid van VVD, D66 en PvdA denkt dat dat wel mee zal vallen, en steunt het verdrag.

Publiek hof

De PvdA had aanvankelijk ook veel kritiek, maar zegt dat aan bijna alle bezwaren tegemoet is gekomen. Volgens de PvdA is het verdrag economisch van groot belang voor de Europese handel. "Ook om minder afhankelijk te zijn van landen als China en Rusland is het van belang om nu verdragen te sluiten met vrienden als Canada", aldus Kamerlid Vos.

Het verdrag kan deels in werking treden als het wordt goedgekeurd. Een aantal onderwerpen is uitgezonderd, zoals het bekritiseerde arbitragesysteem waarmee buitenlandse bedrijven een regering buiten de nationale rechtbank om kunnen aanklagen. De PvdA is vooral te spreken over de aanpassing dat dat geen privaat hof maar een publiek hof zal worden. De partij wil wel dat de vakbonden er nog beter bij betrokken worden en geeft minister Ploumen de opdracht dit internationaal te regelen. Ploumen is hoopvol dat dit lukt.

Sneer

Maatschappelijke organisaties waaronder de vakbonden FNV en CNV, de Consumentenbond, Greenpeace en Milieudefensie riepen de Tweede Kamer gisteren op om het verdrag niet te steunen. Volgens hen is CETA in de huidige vorm "een ernstige bedreiging voor publieke diensten, arbeidsnormen, de veiligheid van consumenten en het milieu".

GroenLinks en SP wilden uitstel van het debat omdat de laatste versie van het verdrag pas gisteren naar de Kamer kwam. Dat kwam ze op een sneer van de PvdA te staan. "U doet nu net of we hier voor de eerste keer zitten, maar we hebben talloze debatten gehad en daarin talloze bezwaren geuit, waaraan voor het grootste deel tegemoet is gekomen", zei PvdA-Kamerlid Vos.

GroenLinks-Kamerlid Grashoff reageerde fel. Volgens hem is de aanpassing naar een publiek hof het enige punt wat is bereikt. "Van iets wat heel slecht is gaan we nu naar iets wat iets minder slecht is, en dat is de samenvatting waar de heer Vos trots op is?"

"Canada is een mooi land, en eigenlijk heel erg hetzelfde wat betreft rechtspraak en democratie. We zijn de afgelopen tijd heel erg ver gekomen om tot een goed verdrag te komen, we kunnen onszelf wat dat betreft ook op de borst slaan", reageerde PvdA'er Vos.

SP-Kamerlid van Dijk noemde de uitspraken van Vos schaamteloos. "U staat een verdrag te steunen dat hooguit door het bedrijfsleven en de VVD wordt gesteund", aldus Van Dijk.

Definitieve goedkeuring

In september gingen in veel Europese steden waaronder Amsterdam, Wenen, Berlijn, en Stockholm duizenden mensen de straat op om te protesteren  tegen de handelsverdragen CETA en TTIP.

Morgen stemt de Tweede Kamer over het verdrag.

De verwachting is dat het verdrag op 27 oktober in Europa wordt goedgekeurd.

'TTIP  voorlopig niet'

Volgens minister Ploumen betekent de CETA-goedkeuring allerminst dat TTIP, het verdrag met de Amerikanen, dichterbij komt. Integendeel, zegt de minister. "Er zijn op het gebied van met name duurzaamheid nog te veel bezwaren. Daar zullen de Amerikanen echt wat mee moeten. Ik denk dat er na de verkiezingen nog veel moet veranderen willen we daar mee verder kunnen. Dus er is een pauze van zeker zes maanden, en de Amerikanen zullen aan de slag moeten. De bal ligt bij hen", aldus Ploumen.  

PvdA onder vuur om goedkeuring CETA-verdrag
PvdA: vakbonden er meer bij betrekken

STER reclame