Kolencentrale met windmolens in de Eemshaven in Groningen ANP

De reductie van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland gaat sneller dan verwacht. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover in Trouw. Volgens de krant stevent Nederland af op een vermindering van zo'n 23 procent in 2020 ten opzichte van 1990. Dat is veel meer dan eerder werd gedacht. Daarbij moet wel worden gezegd dat 40 procent van de verbetering te maken heeft met een nieuwe rekenmethode.

Met dit resultaat komt het kabinet een eind in de richting van de uitspraak van de Haagse rechtbank in de zogenoemde Urgenda-zaak. In die zaak droeg de Haagse rechtbank de staat vorig jaar op de uitstoot in 2020 met zeker 25 procent terug te dringen. Volgens de rechtbank moet de staat meer doen om de uitstoot te verminderen. 

NOS

Veel gunstiger

Vorig jaar werd er in de Nationale Energie Verkenning nog van uitgegaan dat de reductie in 2020 ten opzichte van 1990 op 19 procent zou uitkomen. De nieuwe verkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving en Energieonderzoek Nederland, wordt op korte termijn gepresenteerd en pakt veel gunstiger uit dan die van vorig jaar, wordt in Den Haag bevestigd. 

Het Planbureau stelt ook dat Nederland er nog lang niet is om te voldoen aan de internationale milieuafspraken. In 2035 haalt Nederland ongeveer 30 procent CO2-reductie. Maar in Europa is afgesproken dat in 2030 al een reductie van 40 procent moet zijn gehaald. 

Het kabinet praat binnenkort over het rapport. Welke gevolgen de nieuwe cijfers hebben voor het kabinetsbeleid, is nog niet duidelijk. Maar mogelijk zal minister Kamp nu geen extra maatregelen nemen om de uitstoot verder terug te dringen. Eerder ging hij in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in de Urgenda-zaak. 

Urgenda: verbazingwekkend nieuws

Directeur Marjan Minnesma van Urgenda is benieuwd naar de precieze inhoud van de verkenning. "We willen het graag lezen. Als het waar is dat de reductie van de uitstoot van broeikasgassen sneller daalt dan verwacht, dan is dat goed nieuws. Maar het is wel verbazingwekkend. Want de kolencentrales zijn nog niet dicht en de geplande windmolenparken staan er nog niet."

Dat een deel van de verwachte CO2-reductie het resultaat is van een andere rekenmethode vindt Minnesma ook verwonderlijk. "Ik hoop wel dat het kabinet het klimaatprobleem serieus neemt."

STER reclame