Een klaslokaal waar een inburgeringscursus wordt gegeven
NOS Nieuws

Asscher bezorgd over kwaliteit inburgeringslessen

Een externe partij gaat toezicht houden op de kwaliteit van de lessen inburgering voor migranten. Minister Asscher heeft dat besloten omdat hij zorgen heeft over de kwaliteit van de cursussen en docenten, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Asscher is, net als de Tweede Kamer, al langer ontevreden over het verloop van de inburgering van migranten. Zo valt het aantal geslaagden al geruime tijd tegen. Vooral het slagingspercentage van vrouwen uit Somalië en Eritrea blijft achter.

Boete

Ook uit de nieuwste cijfers blijkt dat lang niet alle nieuwkomers binnen de gestelde tijd van drie jaar het inburgeringsexamen halen. De helft van alle mensen die het examen in 2016 moeten halen, is op dit moment nog niet geslaagd.

Migranten die zelf schuld hebben aan het niet op tijd halen van het examen, krijgen een boete van maximaal 1200 euro. Anderen, zoals analfabete nieuwkomers en mensen die in een asielzoekerscentrum wonen, krijgen verlenging van de termijn.

Informatie op internet

Minister Asscher heeft nu afspraken gemaakt met Blik op Werk, de organisatie die de aanbieders van inburgeringslessen van een keurmerk voorziet. Zo komt er online meer informatie beschikbaar over de prijs en kwaliteit van de lessen.

Nog niet bekend is welke externe partij de kwaliteit van de lessen gaat controleren. Daarover overlegt Asscher met de Inspectie voor het Onderwijs en de Inspectie SZW.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl