ANP
NOS NieuwsAangepast

Schakelprogramma moet mbo'ers beter voorbereiden op hbo

"De situatie op de hogescholen is niet zozeer zorgelijk, maar de overgang tussen mbo en hbo is dat wel", zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Hij reageert op cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau waaruit blijkt dat steeds minder hbo'ers hun diploma halen in vijf jaar.

Vooral voor leerlingen die willen doorstromen van het mbo is de sprong naar het hbo moeilijker geworden. Volgens De Graaf worden de problemen veroorzaakt doordat de hbo-opleidingen de afgelopen jaren de kwaliteit van de bachelor-opleidingen hebben verhoogd.

Schakelprogramma

De Graaf pleit voor een betere samenwerking tussen de ROC's en hogescholen om de overgang zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. "Voor mbo'ers is het pedagogische klimaat op een hogeschool, zoals meer zelfstandig leren, vaak wat lastig en ook hun kennisniveau is vaak nog niet op orde. Daar proberen we samen met de mbo-instellingen echt wat aan te doen."

Rik de Wijk van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs pleit voor een keuzeonderdeel aan het eind van de mbo-opleiding dat voorbereidt op het hbo-traject. "Daardoor is er minder kans is dat zo'n student in het eerste hbo-jaar uitvalt."

De Graaf wil nog een stapje verder met een schakelprogramma van een half jaar tussen de mbo- en de hbo-opleiding. "Daar praten we nou met de minister over. Dat zou helpen om de mbo'ers net even wat meer tijd te gunnen om te zorgen dat ze goed voorbereid aan de slag kunnen op het hbo."

Voorzitter Heerts van de mbo-raad benadrukt dat de meeste mbo-scholieren na hun opleiding gaan werken. Sommigen van hen doen later in hun leven alsnog een hbo-opleiding. Verder zegt hij dat het onmogelijk is om één oplossing te presenteren voor het probleem. Hij pleit voor maatwerk en wijst op regionale initiatieven zoals op het Zadkine-college in Rotterdam.

Minister Bussemaker zegt naar aanleiding van het SCP-rapport dat om de doorstroom van studenten te verbeteren hogescholen nog meer de samenwerking met mbo's moeten opzoeken. "De overstap van mbo naar hbo blijkt voor veel studenten een te grote stap, terwijl het juist van belang is dat iedereen die het wil en kan moet kunnen doorstuderen aan het hbo."

Bussemaker benadrukt dat ze de afgelopen tijd al allerlei maatregelen heeft genomen om de situatie te verbeteren en samenwerking tussen hbo en mbo te stimuleren. Zo heeft ze 30 miljoen euro geïnvesteerd in betere studie- en loopbaanbegeleiding voor studenten in het hoger onderwijs.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl