ANP

Het aantal hbo'ers dat na vijf jaar een diploma heeft, daalt. Voor ingestroomde mbo'ers is het helemaal moeilijk om dat diploma te halen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het SCP noemt daarom de situatie in het hoger beroepsonderwijs zorgelijk.

Vooral mbo-gediplomeerden van niet-westerse afkomst of jongeren met lager opgeleide ouders hebben problemen. Meestal kunnen ze de overstap van het mbo naar het hbo nog wel maken. Maar ze haken vaker tussentijds af dan autochtone jongeren die rechtstreeks van de havo of het vwo komen.

Het SCP constateert ook dat de kwaliteitseisen in het hbo steeds strenger worden bewaakt: een hbo-diploma krijg je niet zomaar, en die strengere eisen lijken ten koste te gaan van het studiesucces.

Gelijke kansen

Het Interstedelijk Studenten Overleg is bezorgd over de ontwikkeling. "Het is van groot belang dat er in het eerste jaar meer ruimte komt voor het leren van studievaardigheden. Daar heeft zowel de hogeschool als de student profijt van", zegt ISO-voorzitter Sinnige.

Hij zegt dat de "emancipatiefunctie" van het hoger beroepsonderwijs onder grote druk staat. "Hbo-opleidingen gaan niet alleen over rendement of het opleiden voor een baan. Ze hebben bij uitstek de verantwoordelijkheid en de gelegenheid om iedereen gelijke kansen te bieden en dat gaat nu mis."

Universiteiten

Aan de universiteiten is de situatie juist verbeterd, zeggen de onderzoekers van het SCP. Daar halen steeds meer studenten binnen de gestelde tijd hun bul.

STER reclame