Voorstanders van het akkoord zijn verbijsterd Reuters

De Colombianen hebben in een referendum tegen het vredesakkoord met de FARC gestemd. Het 'nee'-kamp kreeg 50,2 procent van de stemmen, de voorstanders van het akkoord haalden 49,8 procent. Zo'n 13 miljoen Colombianen brachten hun stem uit, een opkomst van tegen de 40 procent en ruim voldoende om het referendum rechtsgeldig te maken.   

De gevolgen van een 'nee' zijn onduidelijk. De regering en de guerrillabeweging sloten onlangs na jaren onderhandelen op Cuba het akkoord dat een eind moet maken aan meer dan een halve eeuw gewapende strijd in het Zuid-Amerikaanse land. 

De Colombiaanse president Santos zegt dat de wapenstilstand met de FARC van kracht blijft. De FARC wil blijven werken aan vrede, heeft de leider van de beweging vanaf Cuba laten weten. 

De verwachting was dat de voorstanders van het vredesakkoord het referendum zouden winnen. Volgens recente peilingen zou zelfs twee derde van de Colombianen voor het vredesakkoord stemmen.

Unaniem

De grote vraag is hoe het nu verder moet. Santos en de leider van de guerrillabeweging tekenden vorige week maandag het akkoord al. Ook de FARC zelf steunde het akkoord unaniem op wat het laatste congres van de guerrillabeweging werd genoemd. Het referendum werd gezien als het sluitstuk van het goedkeuren van het verdrag. 

De voormalige president Uribe heeft campagne gevoerd tegen het akkoord, omdat hij vindt dat de FARC-strijders te makkelijk wegkomen. Hij zei voor het referendum dat de overheid terug moet keren naar de onderhandelingstafel als 'nee' wint. President Santos zei eerder dat er geen "plan B" is.

STER reclame