In samenwerking met
Omroep Brabant
NOS NieuwsAangepast

Zorgen om drinkwater door lozen drugsafval

Steeds meer drugsvaten gedumpt in Brabant en Limburg

Het dumpen van synthetisch drugsafval neemt toe. Dat constateren onderzoekers van het Programma Politie & Wetenschap. Ze noemen dat extra zorgelijk, omdat 1 op de 5 geregistreerde dumpingen plaatsvindt in waterwingebied. Het drinkwater dat daar uit de grond wordt gehaald, wordt minder intensief gezuiverd omdat dat van oudsher relatief schoon is. Ook brengen de grondstoffen voor chemische drugs schade aan de natuur toe.

De andere gevaren voor mens, dier en natuur zijn:

- blootstelling aan giftige en bijtende stoffen

- verzuring van de bodem en het oppervlaktewater en daardoor vervuiling van het drinkwater van vee

- besmetting van gewassen door uitrijden van vervuilde mest

Het rapport 'Elke dump is een plaats delict' is vandaag gepubliceerd. Het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap is onderdeel van de Politieacademie. Het is de eerste keer dat in Nederland grootschalig onderzoek is gedaan naar de dumping van vloeibaar drugsafval.

Jerrycans en containers

Het afval is een mix van grondstoffen, oplosmiddelen, de synthetische drugs zelf en waterig restafval dat vrijkomt tijdens het productieproces.

Het drugsafval wordt gedumpt in jerrycans, vaten en soms hele containers die worden aangetroffen door passanten of surveillerende toezichthouders. De dumping vindt plaats in de natuur, langs de snelweg, op industrieterreinen en zelfs midden in woonwijken

Tienduizenden liters

Maar ook wordt het chemische materiaal verbrand of worden complete trailers met drugsafval langs de snelweg weggezet. Daarnaast wordt drugsafval in mestkelders gedumpt of in de productielocatie achtergelaten. De hoeveelheid drugsafval die per keer wordt gevonden, varieert van een paar honderd liter tot tienduizenden liters.

Het aantal geregistreerde dumpingen neem toe, maar het is onbekend hoeveel afval geloosd wordt in de bodem, het water of het riool. Die lozingen zijn namelijk lastig te traceren. Volgens het rapport zijn er signalen dat deze vorm van dumping toeneemt, maar is er vanwege de geringe pakkans weinig zicht op.

Geografische spreiding drugslozingen 2010-2014

Brabant koploper

In totaal werden in Nederland in de periode 2010-2014 446 dumpingen van drugsafval geregistreerd. De drie provincies met de meeste meldingen zijn Brabant (56 procent), Limburg (22) en Gelderland (8). In Brabant vindt een vijfde deel van de afvaldumpingen plaats in waterwingebied, schrijft Omroep Brabant. De provincies Flevoland, Overijssel en Utrecht zijn ‘nieuwkomers’.

De onderzoekers stellen voor een dumpplek te allen tijde als plaats delict te beschouwen, zodat de recherche altijd bij een drugsdumping betrokken is en de kans op opsporing en vervolging van producenten toeneemt.

Advertentie via Ster.nl