Een laborant voert een test uit ANP

Het kabinet maakt in 2017 9 miljoen euro extra vrij voor onderzoek naar nieuwe antibiotica, en alternatieven. Dat heeft minister Schippers bekendgemaakt.  

Antibioticaresistentie is een groot probleem: steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor de werking van antibiotica. Daardoor kunnen eenvoudige ziektes als blaas- of longontsteking weer levensbedreigend worden.   

Volgens de OESO, de Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling, overlijden wereldwijd jaarlijks 700.000 mensen als gevolg van antibioticaresistentie.

Nieuwe antibiotica en alternatieven

Er zijn al bijna dertig jaar geen nieuwe klassen antibiotica meer op de markt gekomen. De ontwikkeling ervan is duur en levert farmaceutische bedrijven minder op dan andere medicijnen. 

Een klasse is een groep vergelijkbare medicijnen die de bacterie op dezelfde manier bestrijden. Volgens Schippers is het cruciaal om meer onderzoek te doen naar nieuwe antibiotica of alternatieve behandelingen, zoals vaccins en probiotica.

Het extra geld wordt onder meer bestemd voor een onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en een nieuw op te richten National Antibiotic Development Platform.

Het platform is onderdeel van het Netherlands Center for One Health, een samenwerking van twee universiteiten en drie academische ziekenhuizen die onderzoek doen naar de bevordering van de gezondheid van mens, dier en milieu.

Het platform en het nieuwe onderzoek gaan nog dit jaar van start.

STER reclame