ANP XTRA

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) twijfelt of de stijging van de premie voor de basisverzekering in 2017 beperkt blijft tot ongeveer 3,50 euro per maand, zoals het kabinet denkt. Daarvoor zouden de zorgverzekeraars 2 miljard van hun reserves moeten inzetten. Het moet nog blijken of die dat willen, zegt de brancheorganisatie. 

De afgelopen jaren investeerden zorgverzekeraars ook een een deel van hun winsten in het beperken van de premiestijging.

"De inzet van reserves is niet oneindig en biedt geen oplossing voor de lange termijn", zegt ZN in een reactie op de begroting van het ministerie van VWS. "Zorgverzekeraars moeten ruime reserves aanhouden om te allen tijde de kosten van de zorg te kunnen betalen." Uiterlijk 19 november moeten de zorgverzekeraars de premie voor hun basisverzekeringen bekend maken.

Eigen risico  

ZN is ingenomen met de bevriezing van het eigen risico. Een verdere verhoging ervan zou volgens ZN vooral chronisch zieken treffen. "Zorgverzekeraars vinden dat het verplicht eigen risico juist omlaag moet omdat het anders de solidariteit in het zorgstelsel dreigt te ondermijnen."

STER reclame