ANP

Een meerderheid van de kiezers wil een aantal grote operaties van de beide kabinetten-Rutte het liefst terugdraaien. Daaronder zijn de verhoging van de AOW-leeftijd en de bezuinigingen in de thuis-, ouderen- en jeugdzorg. 

Een meerderheid (twee derde) wil af van het eigen risico in de zorg. Ook is de weerstand tegen marktwerking in zorg en onderwijs toegenomen.

Dat blijkt uit een onderzoek van bureau I&O Research en de Volkskrant onder ruim 1400 Nederlanders.

Ander oordeel

Kiezers oordelen volgens de onderzoekers over verschillende grote politieke kwesties anders dan in 2010, toen het eerste kabinet-Rutte aantrad (VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV). 

Zo is de weerstand tegen de verhoging van de AOW-leeftijd toegenomen. In 2010 was 37 procent tegen de verhoging, nu vindt 61 procent dat de AOW-leeftijd weer 65 moet worden.   

Nog maar 28 procent vindt dat de files moeten worden bestreden met meer asfalt. In 2010 vond nog ruim 40 procent dat er meer wegen moesten worden aangelegd. En bijna twee derde vindt dat Nederland in 2050 helemaal overgeschakeld moet zijn op duurzame energie.

Verder vinden meer mensen dan in 2010 dat Nederland meer moet bijdragen aan vredesoperaties en dat er op ontwikkelingssamenwerking niet meer moet worden bezuinigd. Ook vinden aanzienlijk minder mensen dan zes jaar geleden dat er mag worden bezuinigd op kunst en cultuur (34 procent, in 2010 was dat nog 56 procent).

Wat betreft immigratie zijn er ook verschuivingen te zien. Iets meer dan een derde vindt dat er geen laaggeschoolde immigranten meer moeten worden toegelaten. In 2010 was dit nog de helft. Een meerderheid wil met het oog op werkgelegenheid voor Nederlanders nog steeds liever geen Oost-Europese arbeidsmigranten ontvangen, (59 procent, was 64 procent in 2010).

Op het gebied van samenleven tussen moslims en niet-moslims bestaat "een beeld van tolerantie, maar wel volgens de Nederlandse mores", zoals het onderzoeksrapport stelt. 71 procent vindt dat moslims dezelfde rechten en plichten hebben als christenen (ook een ruime meerderheid van 64 procent van de PVV-stemmers onderschrijft dat).

Maar evenzoveel mensen (73 procent) vinden dat minderheden zich volledig moeten aanpassen aan de Nederlandse manier van leven. Dat is iets meer dan in 2010, toen 67 procent het eens was met deze stelling. Opvallend is dat niet alleen PVV-stemmers dit vinden (93 procent), maar ook een ruime meerderheid van de achterban van de linkse en partijen en D66.

Een grote meerderheid wil dat vrouwen in overheidsfuncties geen gezichtsbedekkende kleding dragen (85 procent). Ook hoofddoekjes ziet men daar liever niet: 45 procent is het eens met de stelling dat dat verboden moet worden. 

STER reclame