Kolencentrale met windmolens in de Eemshaven in Groningen
NOS NieuwsAangepast

Planbureau voor de Leefomgeving roept kabinet op tot drastische keuzes

Het kabinet moet drastische keuzes maken om de milieudoelen te halen die zijn afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een tweejaarlijks rapport over de staat van het milieu, dat gisteren is gepresenteerd aan het kabinet.

Volgens het PBL moet er vooral meer gebeuren om de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, terug te brengen. Overgaan op duurzame energiebronnen en het sluiten van kolencentrales is niet genoeg, staat in het rapport.

In de landbouw is het lastig om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en ook in de lucht- en scheepvaart neemt de uitstoot alleen maar toe. Als de uitstoot in die sectoren niet snel afneemt, zijn er dringend andere maatregelen nodig, zoals de ondergrondse opslag van CO2 en andere broeikasgassen.

PBL-directeur Hans Mommaas denkt dat het met het oog op de komende verkiezingen en een nieuwe kabinetsperiode juist nu tijd is voor de overheid om meer richting te geven aan het leefomgevingsbeleid.

Urgenda-rechtszaak

Eerder trok het PBL al aan de bel vanwege de uitspraak van de rechter in de zaak die milieuorganisatie Urgenda had aangespannen. De rechter bepaalde toen dat Nederland de CO2-uitstoot in 2020 met 25 procent moet hebben verminderd.

Het PBL en het Energieonderzoek Centrum Nederland hebben berekend dat die doelstelling nooit gehaald kan worden als het kabinet de maatregelen voor CO2-vermindering nog een jaar uitstelt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl