Vandaag precies een jaar geleden werden de patiënten uit het VUmc geëvacueerd ANP

Het Amsterdamse ziekenhuis VUmc en zijn verzekeraars hebben een akkoord bereikt over de schade door de gesprongen waterleiding precies een jaar geleden. Het Nederlands Dagblad meldt dat het ziekenhuis 34,8 miljoen euro uitgekeerd krijgt. Het ziekenhuis moest door de overstroming worden ontruimd.

Aanvankelijk werd gedacht dat de schade meer dan vijftig miljoen euro bedroeg. Bestuursvoorzitter Wouter Bos zegt dat het ziekenhuis meer schade heeft geleden dan het uitgekeerde bedrag, maar toch is hij tevreden met de vergoeding. 

Volgens Bos is de precieze financiële schade moeilijk vast te stellen, omdat er veel onderzoeksmateriaal verloren is gegaan. Dit had op termijn inkomsten kunnen genereren, maar het is lastig te bepalen om welk bedrag dat zou gaan.

Vliegramp

Het ziekenhuis was volgens Bos beter voorbereid op een vliegramp of treinbotsing dan op deze evacuatie. Toch is het volgens hem niet nodig om een noodplan te schrijven voor een dergelijke crisissituatie, omdat de kans erop zo klein is. De bestuursvoorzitter zegt dat er vooral lessen zijn getrokken over de rolverdeling bij de communicatie en besluitvorming.

Kritiek op de plaatsing van vitale apparaten in de kelder van het ziekenhuis, noemt Bos "een dosis wijsheid achteraf". "Het was niet onlogisch dat het verdeelstation voor water stond op de plek waar het water binnenkwam", zegt Bos. Anticiperend op mogelijke overstromingen in de toekomst staat de onderste verdieping sinds de noodsituatie wel leeg. 

Het VUmc brengt vandaag een brochure uit over de evacuatie en geeft een seminar over een crisissituatie als deze, naar aanleiding van vragen van andere organisaties. 

STER reclame