'Vraag de ander gerust naar zelfmoordgevoelens'

In zeven gebieden in het land begint vandaag een proef om het aantal zelfmoorden terug te dringen. Het gaat om een aanpak die in het buitenland al een succes is. Het aantal zelfmoorden daalde daar met dertig procent. De gebieden hebben zich aangesloten bij het Suïcide Preventie Actienetwerk (Supranet), een initiatief van de zorginstelling 113online, die zich richt op zelfmoordpreventie.

De deelnemende gemeenten, provincies en regio's hebben relatief veel risico-gevallen en er plegen relatief veel mensen zelfmoord. Het zijn Zuid-Oost Brabant, Zaanstreek-Waterland, Zeeland, Friesland, Groningen, Haarlem-Kennemerland en Den Haag.

Per regio spelen specifieke problemen. Zo speelt in Zeeland het geloof een grote rol, maar dat is anders in Haarlem. Daarom moet er ook heel anders per regio gehandeld worden.

Om die aanpak per regio te optimaliseren gaan medische hulpverleners, zoals dokters, therapeuten, verpleegkundigen en bestuurders, bijeen komen om van elkaar te leren welke aanpak succesvol is en welke niet. Ze gaan elkaars onderzoekscijfers bekijken en bekijken of een aanpak misschien beter werkt op een andere plek. 

"We kijken naar het aantal zelfmoorden en suïcide-pogingen en de aanpak tegen zelfdodingen. Aan de hand van deze cijfers kunnen we van elkaar leren", vertelt directeur van 113Online Jan Mokkenstorm.

Ook kunnen de medische hulpverleners mensen met een verhoogd risico actief benaderen, zoals mannen van middelbare leeftijd die werkloos worden.

De zorg kan het niet alleen. We moeten de handen ineen slaan.

Jan Mokkenstorm, directeur 113Online

Daarnaast gaan er publiciteitscampagnes van start die gericht zijn op mensen die met zelfmoordplannen rondlopen, maar ook op familieleden, vrienden en collega's van mensen die depressief gedrag vertonen. Als ze daar iets van merken, moeten ze zo iemand daarop aanspreken en eventueel adviseren om hulp te zoeken. "De zorg kan het niet alleen. We moeten met zijn allen samenwerken en de handen ineen slaan", zegt Mokkenstorm.

STER reclame