De in 2015 in gebruik genomen kolencentrale in de Eemshaven ANP

De stijging van de CO2-uitstoot in 2015 is van tijdelijke aard, zegt Minister Kamp in reactie op nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit blijkt dat de uitstoot vorig jaar 5 procent hoger was dan in 2014. Een deel van de toename komt voor rekening van kolencentrales. Die verbruikten vorig jaar een recordaantal kolen.

"Ik beschouw de stijging als een eenmalig fenomeen", zegt minister Kamp van Economische Zaken in reactie op de cijfers van het CBS. "Op basis van de afspraken die in het Energieakkoord zijn gemaakt, worden vijf van de tien kolencentrales gesloten. Drie kolencentrales zijn per 1 januari dit jaar al gesloten, op 1 juli 2017 zullen er nog twee sluiten."

De minister verwacht dat als de vijf centrales eenmaal gesloten zijn, de CO2-uitstoot gestaag zal dalen. Bovendien zal het aandeel duurzame energie toenemen de komende jaren, van 5,8 procent vorig jaar naar 16 procent in 2023.

In mei van dit jaar bleek nog dat het aandeel duurzame energie nauwelijks was gestegen de afgelopen jaren.

Sluiting kolencentrales onvermijdelijk

Vorige week concludeerde onderzoeksbureau CE Delft dat de sluiting van twee pas opgeleverde kolencentrales onvermijdelijk is als Nederland wil voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt over CO2-reductie.

Minister Kamp liet toen weten niets te zien in sluiting van die nieuwe centrales. Hij noemde dat kapitaalvernietiging. De centrales hebben miljarden gekost.

STER reclame