ANP

De vier technische universiteiten in Nederland willen meer geld van de overheid. Ze zeggen in het AD dat ze het steeds sneller groeiende aantal studenten niet aankunnen en dreigen met een studentenstop. Minister Bussemaker ziet in dat laatste geen probleem.

De afgelopen jaren hebben overheid, bedrijfsleven en onderwijs flink geijverd om meer technische studenten aan te trekken. En dat heeft geholpen: het aantal studenten in Delft, Eindhoven, Enschede en Wageningen groeide in tien jaar tijd van 32.000 naar 53.000.

Maar dat betekent wel dat de collegezalen uitpuilen en er te weinig docenten zijn, zeggen de universiteiten. Volgens voorzitter Van der Chijs van de federatie van technische universiteiten is de grens bereikt. 

Kwaliteit

"De toestroom is zo groot dat we die mogelijk moeten gaan inperken", zegt Van der Chijs in het AD. "Dat betekent dat we strenger naar kwaliteit gaan kijken en bijvoorbeeld alleen de beste buitenlandse studenten aannemen. Tenzij we meer geld krijgen."

'Een studentenstop is onacceptabel'

Minister Bussemaker is niet van plan de beurs te trekken. Tegen een studentenstop heeft ze geen onoverkomelijke bezwaren. "Kwaliteit staat bovenaan", zei in het NOS Radio 1 Journaal. "Dus om die te waarborgen, is het soms nodig om een numerus fixus in te stellen."

Gelijke kansen

De minister maakte vandaag, bij de opening van het academisch jaar, wel bekend dat ze geld uittrekt om ongelijke kansen in het onderwijs tegen te gaan. Zo steekt ze 7,5 miljoen euro in een soepelere overgang tussen mbo en hbo.

Verder komen er tien beurzen van 50.000 euro beschikbaar voor docenten in het hoger onderwijs met ideeën voor gelijke kansen in het onderwijs. Uit onderzoek bleek eerder dit jaar dat kinderen van laagopgeleide mensen minder kansen krijgen dan kinderen met hoogopgeleide ouders.

STER reclame