AFP

De Ierse regering heeft besloten om in beroep te gaan tegen de door de Europese Commissie opgelegde naheffing voor Apple. Brussel maakte dinsdag bekend dat Ierland 13 miljard euro (plus rente) aan achterstallige belasting van Apple moet vorderen. 

Volgens een woordvoerder van de Ierse regering wordt er woensdag een motie in stemming gebracht waarmee een begin kan worden gemaakt met de beroepszaak. De regering laat weten het "grondig oneens" te zijn met het besluit van de Europese Commissie.

De Ierse regering is een minderheidsregering en had om dit besluit te nemen de steun nodig van oppositiepartij Fianna Fáil. Deze republikeinse partij zegt voor het beroep te stemmen zodat de zaak kan worden onderzocht.

Heftige discussie

Deze kwestie "maakt wel behoorlijk wat los in Ierland", zegt correspondent Tim de Wit. Het bedrag van 13 miljard euro staat gelijk aan 5 procent van het bruto binnenlands product van Ierland en is net zoveel als de complete volksgezondheidsbegroting. "Zeker in een land als Ierland dat keihard getroffen is door de financiële crisis en waar enorm zwaar bezuinigd is willen veel mensen dat het geld teruggestort wordt in de schatkist zodat de belastingen omlaag kunnen."

De regering wil juist graag een land blijven met een gunstig belastingklimaat waardoor veel grote buitenlandse bedrijven zich in Ierland vestigen. "Dat trekt investeringen aan en levert heel veel banen op en dat is nou juist weer een van de redenen waardoor Ierland er de afgelopen jaren weer is bovenop gekrabbeld."

"Het zorgt dus echt voor een heftige discussie, maar de verwachting is dat het Ierse parlement in zal stemmen met het beroep", concludeert De Wit.

Neelie Kroes

De Europese Commissie stelt dat de Ierse regering een geheime belastingafspraak had met het Amerikaanse bedrijf. Apple en de Ieren spreken dit tegen

Oud-Eurocommissaris Neelie Kroes noemt de naheffing "onjuist gebruik van EU-wetgeving". Een woordvoerder van de Commissie heeft haar daarop schertsend terechtgewezen. "We begrijpen dat het moeilijk kan zijn om als oud-commissaris de verleiding te weerstaan om de denkbeelden van Silicon Valley over te nemen", zei hij.

Kroes is sinds mei hoofd van de adviesraad van de online taxidienst Uber.

STER reclame