NOS / Mattijs van de Wiel

Boerin José Bongen plaatste een paar dagen geleden een emotionele noodkreet op internet. Samen met haar man Herman heeft ze een melkveebedrijf in de Achterhoek, maar niet lang meer. Ze zijn gedemotiveerd vanwege de slechte melkprijs, en daarom zullen ze binnenkort stoppen. Maar er komen betere tijden aan, zegt Ruud Huirne, directeur Agri bij de Rabobank.  

Verslaggever Mattijs van de Wiel bezocht José en Herman Bongen en zag hoe het er op het bedrijf aan toegaat. Er staan 90 koeien. Die worden 24 uur per dag gemolken door een melkrobot. Veel gaat automatisch, want ze hebben bespaard op personeel.

De noodkreet die Bongen plaatste werd binnen een paar dagen meer dan 15.000 keer gedeeld en de reacties stroomden binnen. Onder meer van andere melkveehouders die ook overwegen om te stoppen. Het is een pittig stuk: ze zijn boos op de politiek en op de samenleving. Die verwachten steeds meer, maar hebben er geen geld voor over.

José en Herman Bongen NOS / Mattijs van de Wiel

"Mensen zeggen dat ze dierenwelzijn willen en dat het beter moet", zegt Bongen tegen Van de Wiel. "Maar wat mensen vaak vergeten is dat dat geld kost. We willen van alles, zoals biologisch worden, maar het kan niet want we hebben geen geld voor de investeringen. En voor bioboeren is een wachtlijst, omdat er niet genoeg vraag is."

Boeren krijgen niet de prijs die ze nodig hebben om te investeren.

Ruud Huirne van de Rabobank

Huirne van de Rabobank herkent het verhaal van Bongen. "Het is een zware tijd voor melkveehouders, onder meer door de lage prijzen." Volgens hem spelen er twee dingen waardoor de situatie er op korte termijn niet beter op wordt: steeds scherpere regelgeving en de hoge eisen die de consument aan producten stelt. 

"Boeren moeten investeren om eraan te voldoen. Daar hebben ze vaak geen keuze in. Tegelijkertijd krijgen boeren niet de prijs die ze nodig hebben om te investeren. Een aantal melkveehouders kan daardoor het hoofd niet boven water houden."

Herstel

Toch wordt het beter, voorspelt Huirne. "We zien al enig prijsherstel en verwachten dat de prijzen verder gaan aantrekken. Maar daar hebben de boeren op dit moment niets aan, dus we moeten nu naar oplossingen zoeken voor het probleem."

Zo zouden boeren geen investeringen meer hoeven doen die niet terugverdiend worden, zegt hij. Ook wil hij dat boeren die stoppen worden begeleid, zodat bedrijven goed doorverkocht kunnen worden.

"We moeten met de sector om tafel om een plan te maken. Want Nederland doet het over het algemeen goed op de wereldmarkt. Maar we moeten wel een paar hardnekkige problemen oplossen." Hij voegt eraan toe dat het in de huidige markt onvermijdelijk is dat er boerenbedrijven zullen omvallen of dat boeren stoppen, zoals de familie Bongen.

Ik heb verwoord wat heel veel boeren voelen en denken, maar niet vertellen.

José Bongen

Met pijn in het hart nemen José en Herman Bongen afscheid van hun boerderij. "Het is hier prachtig, hier word ik gelukkig van", zegt de boerin. "We zouden heel graag doorgaan, maar als het al twee jaar geld kost, dan is de grens een keer bereikt."

Ze hopen dat ze met de verkoop van het bedrijf toch in het buitengebied kunnen blijven wonen. "Want in een dorp of stad worden we, denk ik, heel ongelukkig. Ook hopen we dat er iemand is die het bedrijf voortzet en het perspectief ziet dat wij niet meer zien."

De vele reacties op haar Facebookbericht doen haar goed. "Wat denk ik bijzonder is, is dat ik heb verwoord wat heel veel boeren voelen en denken, maar niet vertellen."

STER reclame