D66-leider Pechtold
NOS Nieuws

D66-verkiezingsprogramma: 'optimistisch en wars van populisme'

D66 wil de tweedeling in de maatschappij bestrijden. Volgens het concept-verkiezingsprogramma van de partij 'Samen sterker-kansen voor iedereen' is er een tweedeling in het onderwijs en zijn ook in het werk de kansen ongelijk verdeeld. D66 wil fors investeren in onderwijs en innovatie.

De partij pleit onder meer voor toponderwijs. Alle kinderen zouden eerder les moeten krijgen, zodat ze gelijke kansen hebben. Er moeten brede buurtscholen komen, waar ieder kind vanaf zijn tweede uitstekend onderwijs kan krijgen met aandacht voor cultuur, sport en digitale vaardigheden.

'Diversiteit' moet worden omarmd en de 'hokjesmaatschappij' moet worden afgebroken. Vluchtelingen moeten vanaf de eerste dag de Nederlandse taal leren. Partijleider Pechtold sprak van een politiek van vrijheid en verbondenheid in plaats van verdeeldheid en discriminatie.

Belasting

De partij wil verder veel meer vrouwen in belangrijke functies. Er moet twaalf weken betaald ouderschapsverlof komen voor de partner van de moeder.

Wie werkt gaat minder belasting betalen en het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen, in het bijzonder ouderen en mensen met een laag inkomen. Zoals vorige week al duidelijk werd, wil D66 dat voor werknemers met een flexcontract een vaste baan bereikbaar wordt. Tijdelijke contracten moeten verdwijnen. Er moet een individueel pensioen komen.

D66 zegt verder dat Nederland voorop moet lopen bij het schoner maken van de economie. Kolencentrales gaan dicht, wie elektrisch rijdt of zelf stroom opwekt, betaalt minder belasting. Er moeten meer huurwoningen komen, en het onderscheid tussen wonen en huren moet kleiner worden.

Europa

Softdrugs worden gereguleerd en de partij wil dat hulp bij zorgvuldige beëindiging van het leven niet langer strafbaar is. D66 noemt zichzelf overtuigd Europeaan en kiest voor een 'democratischer en slagvaardiger Europa'.

Een vertrek uit de EU is voor de partij onbespreekbaar en de partij is ook tegen een referendum daarover. "D66 is voorstander van referenda als noodrem, maar niet als volksgericht om met één pennenstreek de vooruitgang die zestig jaar Europese samenwerking ons heeft gebracht in vrede, welvaart en veiligheid uit te wissen", staat in het programma.

Optimistisch

D66 pleit voor een 'optimistisch Nederland' en tegen populisme en cynisme. Partijleider Pechtold zei dat het vertrouwen in de politiek moet worden hersteld en dat er niet verder moet worden gepolariseerd.

De plannen werden gepresenteerd op de Van Ostadeschool in de Haagse Schilderswijk. Volgens Pechtold was dat geen toeval. Hij noemde D66 de onderwijspartij en benadrukte dat de Van Ostadeschool er niet goed voor stond, maar dat het nu een excellente school is. “De school heeft kansen gegrepen en dat is waar D66 voor staat.”

De financiële onderbouwing van de plannen van D66 komt later. Het programma, dat 232 pagina's telt, wordt eind oktober definitief vastgesteld op het congres van D66.

Pechtold wil af van de polarisatie

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl