Een boortoren van de NAM bij Loppersum ANP

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft het vertrouwen opgezegd in contra-expertisebureau Vergnes Expertise uit Leek. Volgens de NAM zijn de rapporten van het bureau niet goed onderbouwd, meldt RTV Noord. Groningers met aardbevingsschade die het bureau toch nog willen inschakelen, krijgen de kosten daarvoor vanaf 1 september niet meer vergoed van de NAM.

De NAM zegt dat al vorig jaar door ingeschakelde deskundigen is vastgesteld dat de rapporten van Vergnes kwalitatief onvoldoende waren. "Een steekhoudende onderbouwing van de schade-oorzaken ontbreekt. Bovendien blijkt regelmatig sprake te zijn van kopieerwerk van (delen van) schaderapporten." Beloofde verbeteringen kwamen er volgens de NAM niet.

Contra-expert

Bij Groningers die schade aan hun panden hebben, vermoedelijk door aardbevingen, komt altijd een eerste expert langs. Als bewoners het niet eens zijn met de hoogte van het vastgestelde schadebedrag kunnen ze een zelfgekozen contra-expert inschakelen op kosten van de NAM. Maar vanaf volgende week donderdag kan dat dus niet meer met Vergnes.

Volgens de NAM leidde tussenkomst van het bureau tot hoge en soms onrealistische verwachtingen bij de schademelder. Met als gevolg mogelijke vertraging in het schadedossier, klachten en frustratie. Lopende procedures waarvoor Vergnes al was ingeschakeld, worden afgerond.  

Het bedrijf komt later vandaag mogelijk met een reactie.

STER reclame