Eerste zeeschepen van vieze stookolie over op het schonere gas

time icon
1/2 Dit schip in de Rotterdamse haven vaart op LNG NOS
2/2 Het schip tankt LNG vanaf een tankwagen NOS

De zeescheepvaart leek de afgelopen decennia buiten iedere milieudiscussie te blijven en vaart nog steeds grotendeels op zwaar vervuilende stookolie. Maar er is verandering in zicht: in Rotterdam is het eerste op gas varende zeeschip gebunkerd met vloeibaar aardgas (LNG). 

En volgende maand brengt Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) het nieuwe op gas varende vlaggenschip Texelstroom in de vaart. Ook rederij Doeksen, die de veerdienst tussen Harlingen en Terschelling verzorgt, heeft twee nieuwe veerboten besteld die op LNG varen. En Shell is in onderhandeling met grote internationale reders om ook grote zeeschepen op LNG te laten varen. De eerste worden nu gebouwd.

Vieze rook over zwembad

Een aantal cruisemaatschappijen laat inmiddels ook LNG-schepen bouwen. Naast de milieuvoordelen zorgt LNG er ook voor dat er geen vieze rookwolken meer over de gasten bij het zwembad waaien. TESO en Doeksen varen ook op gas om het kwetsbare Waddengebied te ontzien. 

1/3 De nieuwe veerboot naar Texel vaart op gas NOS
2/3 De Texelstroom heeft ook nog eens zonnepanelen NOS
3/3 De Texelstroom gaat in september varen NOS

De impact van de milieuvervuiling door de scheepvaart is relatief. Weliswaar is een op stookolie varend schip het meest verontreinigende transportmiddel. Maar door de grote hoeveelheden goederen die vervoerd worden is het per blikje cola toch schoner dan transport met vliegtuigen of vrachtwagens. Toch is er flink meetbare gezondheidsschade door zwavel en stikstofoxiden van schepen langs druk bevaren scheepvaartroutes, bijvoorbeeld in Zuid-Holland. 

Strengere regels

Tot voor kort was er geen regelgeving die de scheepvaartbedrijven dwong om serieuze aanpassing aan scheepsmotoren te doen, maar vanaf 2020 gaat dat veranderen. De scheepvaart is dankzij een succesvolle lobby weliswaar buiten de internationale klimaatafspraken gebleven, maar de Internationale Maritieme organisatie (IMO) heeft inmiddels wel wereldwijd milieuregels opgesteld. Hierdoor wordt het volgens Shell voor het eerst interessant voor reders om zeeschepen te bouwen die op LNG varen. 

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Eerste zeeschepen van vieze stookolie over op schoner gas

Sinds vorig jaar zijn er al strengere regels voor Het Kanaal, de Noordzee, de Oostzee en een aantal kwetsbare gebieden rond de Verenigde Staten. In deze gebieden moeten schepen op laagzwavelige stookolie of diesel overstappen om aan de milieueisen te voldoen.

Internationale wateren

Over vier jaar worden de eisen aan de uitstoot van schadelijke stoffen nog een keer aangescherpt, net als het aantal gebieden waarvoor de extra strenge eisen gelden. Het belangrijkste is dat ook de eisen voor het varen op internationale wateren worden aangescherpt. Nu mogen de grote tankers en containerschepen midden op de oceaan nog op de meest vervuilende stookolie varen. 

De nieuwe regels zorgen ervoor dat scheepvaartbedrijven iets moeten doen. Namelijk schonere brandstof inkopen, zogenoemde "scrubbers" installeren (een soort roetfilters voor zeeschepen) of op LNG gaan varen. Reder UASC uit de Verenigde Arabische Emiraten laat nu de eerste grote LNG-containerschepen bouwen.

Shell druk met LNG

Shell ziet gas als de brandstof voor de komende decennia op weg naar echt schone energie en is inmiddels de grootste LNG-producent ter wereld. Door flink te investeren in de beschikbaarheid van LNG in zeehavens als Rotterdam wil Shell het gebruik in de scheepvaart aantrekkelijker maken. 

Voor de kustvaart in Europa en de Verenigde Staten is LNG al een aantrekkelijk alternatief. Of dat ook geldt voor de grote schepen die tussen Rotterdam en Shanghai varen is afhankelijk van de brandstofprijzen. Shell onderhandelt op dit moment met grote reders als het Deense MAERSK over langetermijnprijsafspraken om ze over de LNG-streep te trekken. En Rotterdam geeft flinke kortingen op het havengeld als schepen op LNG varen en investeert samen met Shell in de infrastructuur om LNG tanken te vergemakkelijken. 

STER Reclame