NOS Nieuws

Boer brengt meer koeien naar de slacht vanwege milieu-eisen

Boer brengt meer koeien naar de slacht vanwege milieu-eisen

Er worden dit jaar fors meer koeien geslacht dan in de afgelopen acht jaar. Dat heeft te maken met de afschaffing van het melkquotum waardoor veel boeren de melkveestapel hebben uitgebreid om meer melk te kunnen produceren.

Meer koeien betekent ook meer mest en daarmee komen de boeren in de problemen. In die mest zit namelijk fosfaat en daarvoor geldt een Europees quotum, het zogenaamde fosfaatplafond.

Slacht

Staatssecretaris Dijksma stelt daarom vanaf 1 januari 2017 een maximum in voor de hoeveelheid fosfaat die melkveehouders mogen produceren. Om volgend jaar onder die verplichte fosfaatgrens te blijven, moeten de boeren dus koeien wegdoen. Daarom brengen ze meer melkvee naar de slacht.

De eerste helft van dit jaar zijn bijna 63.000 koeien meer geslacht dan in dezelfde periode vorig jaar. 90 tot 95 procent daarvan is melkkoe. In Nederland liepen vorig jaar nog ruim 1,6 miljoen koeien rond.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl