NOS | Helen Kret

Ouderen die veel medicijnen gebruiken, weten vaak niet waarom ze die pillen slikken. Dat draagt eraan bij dat ze die geneesmiddelen niet regelmatig gebruiken, blijkt uit onderzoek van Maastricht University onder Zuid-Limburgse ouderen. Het is vandaag gepubliceerd op de website van het Nederland Tijdschrift voor Geneeskunde. 

Naarmate ouderen meer medicijnen voorgeschreven krijgen, hebben ze minder kennis over de aandoeningen waarvoor ze die moeten nemen en laten ze die ook vaker staan. Dat was ook al geconstateerd in eerdere onderzoeken.

Opleidingsniveau

Vooral 80-plussers en mannen weten weinig over de redenen voor hun medicijngebruik. Ouderen die zelfstandig wonen met een partner zijn beter geïnformeerd dan ouderen die zelfstandig en alleen wonen. Ouderen die in een verzorgings- of verpleeghuis wonen zijn het minst goed geïnformeerd over de redenen waarom ze bepaalde medicijnen voorgeschreven hebben gekregen.

Opleidingsniveau speelt blijkens de resultaten van het onderzoek geen rol bij de kennis over de voorgeschreven geneesmiddelen. 

Negen middelen

De onderzoekers betrokken 754 ouderen die veel medicijnen gebruiken in hun onderzoek. Daarvoor werden gegevens van patiënten, huisartsen en apothekers gebruikt. De onderzoeksgroep is representatief voor Zuid-Limburgse ouderen met 'polyfarmacie', het gebruik van meer dan vijf chronische medicijnen. 

De gemiddelde leeftijd van de ouderen was ruim 73 jaar en ze gebruikten gemiddeld meer dan negen door artsen voorgeschreven medicijnen en één zelfzorgmiddel. 

Maar 15 procent van ouderen uit het onderzoek wist van alle medicijnen die ze slikten waarom dat was. Bijna de helft wist dat van meer dan driekwart van de medicijnen die ze voorgeschreven hadden gekregen. 

De ouderen wisten over twee derde van de gebruikte medicijnen voor welke specifieke aandoening ze die namen. Alleen de kennis over diabetesmiddelen was met meer dan 80 procent veel hoger.

Aanbevelingen

Volgens de onderzoekers moeten artsen zich goed realiseren dat patiënten die veel geneesmiddelen gebruiken mogelijk slecht begrijpen waarom ze bepaalde medicijnen voorgeschreven krijgen. En dan met name mannen van boven de 80 en ouderen die niet meer zelfstandig wonen. Onvoldoende kennis over de redenen voor medicijngebruik kan leiden tot het niet slikken van de middelen. Omgekeerd geldt dat meer kennis de therapietrouw kan stimuleren.

Daarom is duidelijke uitleg door artsen, verpleegkundigen en apothekers over de redenen voor het voorschrijven van een geneesmiddel volgens de onderzoekers belangrijk. Eventueel moeten familieleden of verzorgenden van een patiënt daarbij betrokken worden. 

STER reclame