Het CBS onderzocht hoe tevreden jongeren zijn over hun leven. ANP

De meeste Nederlandse jongeren zijn tevreden met hun leven, blijkt uit onderzoek van het CBS. Negen op de tien 12- tot 25-jarigen gaven in 2015 aan content te zijn met hun leven. 

Het CBS heeft ruim 4000 jongeren gevraagd hoe tevreden ze zijn met hun leven in het algemeen en met verschillende aspecten als woonomgeving, werk, opleiding en gezondheid. Jongeren zijn het meest tevreden met hun vriendenkring, psychische gezondheid en woning. Over hun financiën en hoeveelheid vrije tijd zijn ze het minst tevreden. 

Tieners tevredener dan jongvolwassenen 

De tieners zijn tevredener met hun leven dan de jongvolwassenen. Van de 12- tot 18-jarigen is 94 procent tevreden, bij de 18- 25-jarigen ligt dit percentage iets lager, namelijk 87 procent.

Jongeren die zeiden tevreden te zijn met hun leven in het algemeen, waren dat ook over hun uiterlijk en psychische gezondheid. Ze geven hun uiterlijk gemiddeld het cijfer 8, waarbij jongens vaker tevreden zijn over hun uiterlijk dan meisjes. Tevreden tieners waren vaak positief over hun vriendenkring en jongvolwassenen over hun opleiding of werk. 

Volgens onderzoeker Maarten Bloem van het CBS is er sprake van een "hoge tevredenheid" in Nederland. Uit een eerdere studie naar de kwaliteit van leven bleek een kwart van de Nederlanders niet tevreden met het leven. 

STER reclame