Theo Verbrugge / NOS

Door menselijk ingrijpen is het voor vissen niet gemakkelijker geworden om van rivieren, kanalen en meren naar de zee te zwemmen. Sluizen, stuwen en dammen zijn belemmeringen in het verkeer van vissen tussen zoet en zout water en omgekeerd.

Om de trek toch op gang te houden, zijn bij de obstakels vispassages aangebracht, maar die leiden tot nieuwe problemen. De doorgangen zijn zo klein dat vissen op elkaar moeten wachten waardoor files ontstaan. Het zijn vooral de jonge exemplaren die hier een gemakkelijke prooi zijn voor roofvissen en -vogels.

In en om het Noordzeekanaal wordt daar wat aan gedaan. In de omgeving van de passages komen betonnen korven met gaten, waarin kleine vissen kunnen schuilen. Vandaag worden de eerste korven geplaatst in de Noorder IJplas.

Vroeger konden vissen via het Noordzeekanaal zonder al te veel moeite tussen het IJsselmeer en de Noordzee zwemmen. De trek van zoet naar zout is nodig voor de groei en voortplanting.

Maar tegenwoordig zit de reis vol gevaren. In de flessenhalzen voor de passages zijn het onder meer snoeken, snoekbaarzen en aalscholvers die de populatie van trekvissen uitdunnen.

De korven hebben op andere plekken hun nut als veilige haven al bewezen, zegt hydroloog en ecoloog Tim Pelsma in het NOS Radio 1 Journaal. Zo zijn ze gebruikt in het Markermeer. "Zie het als beschermde parkeerplaatsen. Instinctief weten jonge vissen de korven te vinden en weten ze dat ze daar veilig zijn."

De korven worden kleine ecosystemen op zichzelf.

Hydroloog en ecoloog Tim Pelsma

Het is volgens Pelsma nodig dat de mensheid de natuur hier een handje helpt, nadat we het eerst moeilijk hebben gemaakt. "We moeten het huis voor de vis weer verbeteren, om een gevarieerde visstand te behouden. We verwachten dat op deze manier veel meer vissoorten veilig door de passages kunnen."

De betonnen schuilplekken van een meter hoog lijken op bijenkorven en horen op het eerste gezicht niet in de onder-waternatuur thuis. Maar dat duurt niet lang, zegt Pelsma. "Ze trekken niet alleen vis aan, er gaan algen op groeien en kleine beestjes trekken ernaar toe. De korven worden kleine ecosystemen op zichzelf."

STER reclame