In 2013 braken er rellen uit in het detentiecentrum op Nauru EPA

De Verenigde Naties, mensenrechtengroepen, religieuze organisaties en medische hulporganisaties bekritiseren Australië voor de behandeling van asielzoekers in een door Australië gefinancierd detentiecentrum op het eiland Nauru in de Stille Oceaan. Aanleiding is de publicatie door de Britse krant the Guardian van 2000 interne documenten over het centrum. 

Daaruit komt een structureel beeld van disfunctioneren en wreedheid naar voren, schrijft de krant. Opvallend vaak zijn kinderen het slachtoffer, onder meer van seksueel misbruik. Eind juni telde het centrum 338 mannen, 55 vrouwen en 49 kinderen.

Volgens de krant staan kinderen en volwassenen in het centrum aan grote gevaren bloot, zowel van de kant van de lokale bewakers als van elkaar. De zorg voor hun veiligheid zou tekortschieten, ondanks herhaaldelijke beloften van het bedrijf dat het centrum runt om verbeteringen door te voeren.

Het centrum op Nauru is een van de twee Australische detentiecentra voor asielzoekers in het buitenland. Nauru is de kleinste republiek ter wereld. Het heeft een oppervlakte van 21 vierkante kilometer en telt nog geen 10 duizend-inwoners. Het andere centrum ligt op een eiland dat bij Papoea-Nieuw-Guinea hoort. De centra kosten de Australische overheid ruim een miljard euro. Daarom is het opvallend dat Australie zich amper lijkt te bemoeien met de gang van zaken daar, zegt correspondent Robert Portier.

Corresponden Robert Portier over misstanden Nauru

VN
De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN zegt zeer bezorgd te zijn over de berichtgeving in the Guardian en wil dat alle vluchtelingen van Nauru worden weggehaald. De documenten bevestigen de indruk van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR dat de bewoners van het centrum er geestelijk slecht aan toe zijn en ook dat de omstandigheden waaronder zij moeten leven onder de maat zijn. Vertegenwoordigers van de UNHCR bezochten het centrum in mei.
Het Australische ministerie van Immigratie en Grensbewaking zegt in een reactie dat veel beschuldigingen die in de documenten worden gedaan, onbevestigd zijn gebleven. De verantwoordelijkheid voor de feitelijke gang van zaken zou bij de autoriteiten van Nauru liggen, die indien nodig, steun van de Australische politie kunnen krijgen.

Geen nieuws
Volgens correspondent Robert Portier heeft de publicatie in Australië nauwelijks tot opwinding geleid. De politiek en bevolking lijken het erover eens dat de regeringen van Nauru en Papoea-Nieuw-Guinea verantwoordelijk zijn voor de situatie in de centra.

'Nauru moet andere vluchtelingen afschrikken.'

STER reclame