anp

Het vertrouwen in de zorg is aangetast door de schijn van belangenverstrengeling bij de Alliade Zorggroep. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer na een inspectierapport over de gang van zaken bij de thuiszorgverlener uit Heerenveen.

De mogelijke belangenverstrengeling kwam in april aan het licht. RTL Nieuws berichtte over twee Alliade-directeuren die opdrachten zouden geven aan bedrijven waarvan zij zelf eigenaar waren.

Belangenverstrengeling

De Inspectie voor de Gezondheidszorg startte na de berichtgeving van RTL een onderzoek. De inspectie constateert nu dat er geen sprake van fraude is, maar spreekt wel van een "onwenselijke" situatie, vanwege de "schijn van belangenverstrengeling". Daarmee is volgens de inspectie "de code voor goed bestuur geschonden". De directeuren zelf hebben volgens de inspectie geen extra inkomsten door de gang van zaken gehad.

Van Rijn schrijft aan de Kamer "iedere vorm van belangenverstrengeling onwenselijk te vinden, ongeacht of daar nu materieel voordeel van wordt verkregen of niet". 

"Cliënten moeten volledig kunnen vertrouwen op de integriteit van zorgaanbieders. Het laten bestaan van een situatie waarin steeds weer de vraag gesteld kan worden welk belang hiermee wordt gediend, ondermijnt dit vertrouwen", aldus Van Rijn.

Directeur weg

Alliade heeft van de inspectie vier weken de tijd gekregen om de geconstateerde schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. De zorggroep heeft al maatregelen genomen, schrijft de staatssecretaris. Alliade Zorg laat in een reactie weten dat "de toezichthouders hebben geconstateerd dat er geen sprake is geweest van 'gesjoemel' met zorggeld en de belangen van cliënten".

De zorggroep neemt wel maatregelen om de schijn van belangenverstrengeling in de toekomst te vermijden. "Processen worden scherper vastgelegd en directeuren mogen zelf geen contracten meer tekenen voor diensten waar ze zelf bij zijn betrokken. Zoals eerder al gepland en gecommuniceerd, zullen de directeuren de organisatie op 1 januari verlaten."

STER reclame