ANP

De Nederlandse bevolking is in de eerste helft van 2016 met 43.000 personen toegenomen. Dat is de grootste groei in een eerste halfjaar sinds het begin van de eeuw, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De stijging komt bijna helemaal door migranten. In de eerste zes maanden waren er 99.000 nieuwkomers en zijn 64.000 mensen uit Nederland vertrokken. Het migratiesaldo kwam daarmee uit op 35.000. De natuurlijke bevolkingsgroei, het aantal geboortes min het aantal sterfgevallen, bedroeg 7500. Vorig jaar was de natuurlijke aanwas in de eerste zes maanden 5000; een dieptepunt.

Het CBS zegt dat het hoge aantal asielzoekers dat vorig jaar naar Nederland kwam, nu zijn weerslag heeft op de migratiecijfers. Vooral migranten uit Syrië (15.000) en Eritrea (2000) hebben zich tussen januari en juni ingeschreven bij gemeenten. "Mensen die nog bezig zijn met hun asielprocedure, tellen we niet mee", zegt demograaf Jan Latten van het CBS. Het aantal migranten uit Oost-Europa en India is ook hoger dan vorig jaar.

Turkije

Van sommige bevolkingsgroepen vertrekken juist meer mensen dan erbij komen. Dat geldt onder meer voor mensen van Turkse afkomst en voor Somaliërs. "Turkse Nederlanders vertrekken de laatste jaren vaker naar Turkije, omdat de economie daar flink aantrekt", aldus Latten. "Somaliërs vertrekken veelal naar Groot-Brittannië, omdat daar een grote Somalische gemeenschap is en omdat ze Engels spreken."

STER reclame