Een damhert ANP

De provincie Zeeland had geen toestemming mogen geven voor het afschieten van damherten in twee Zeeuwse natuurgebieden. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald, schrijft Omroep Zeeland. 

Volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de provincie niet goed duidelijk gemaakt dat er in de natuurgebieden de Manteling van Walcheren en op de Kop van Schouwen daadwerkelijk problemen zijn met het welzijn van de dieren in grote populaties. Ook voor andere argumenten van de gemeente was volgens de rechtbank onvoldoende bewijs. 

Beschermde diersoort

Damherten zijn een beschermde diersoort. In principe mag er dus niet op gejaagd worden. Provincies mogen wel ontheffing verlenen voor de jacht, maar dat mag alleen onder bepaalde voorwaarden. 

Het wel of niet afschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen was ook inzet van een slepende juridische kwestie. In die zaak besliste de rechter uiteindelijk dat er herten mochten worden afgeschoten

STER reclame