Een van de locaties van zorginstelling Laurens
NOS Nieuws

Zorginstelling Laurens onder verscherpt toezicht

Zorginstelling Laurens in Rotterdam is voor acht maanden onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De zorg die de stichting biedt, voldoet niet aan de normen en de inspectie heeft er niet genoeg vertrouwen in dat dat zonder extra maatregelen snel verbetert.

Het verscherpt toezicht geldt zowel voor de ouderenzorg in de verpleeghuizen van de Stichting Laurens als voor de thuiszorg. Volgens de inspectie lopen de patiënten er risico's.

Leren van je fouten

De klachten van de inspectie gaan over het melden van incidenten, het analyseren van calamiteiten, de kwaliteit van de zorg, het bijhouden van cliëntendossiers, het volgen van protocollen en werkinstructies en het toedienen van medicatie.

Doordat Laurens de calamiteiten niet goed analyseert, leren de medewerkers er niet van en nemen ze niet de juiste maatregelen. Maatregelen die wel zijn genomen, worden niet altijd op alle locaties doorgevoerd. Daardoor bestaat het risico op herhaling van fouten.

Ook vindt de IGZ dat er niet genoeg medewerkers zijn om alle taken uit te voeren. De komende tijd zal de inspectie de ontwikkelingen op de voet volgen en onverwachte bezoeken brengen aan Laurens.

Zwakke instelling

Afgelopen vrijdag stapte topman Thepass van de Rotterdamse stichting op, omdat het verpleeghuis op de lijst van elf zwakke zorginstellingen staat. Er was discussie ontstaan over zijn positie, zei hij. Zijn vertrek is voor de IGZ mede aanleiding om de instelling de komende tijd scherper in de gaten te houden.

Laurens verwacht dat acht maanden lang genoeg is om orde op zaken te stellen en belooft "een organisatiebreed verbeterplan" op te stellen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl