In het Gelderse Ede mogen sinds kort winkels op zondag vanaf 12 uur open zijn ANP
NOS Nieuws Binnenland Politiek

Raad van State: opheffen Zondagswet niet nodig

Het is niet nodig om de Zondagswet in te trekken. Dat stelt de Raad van State als reactie op het wetsvoorstel van D66. Die partij vindt, gesteund door PvdA en VVD, dat een wet die de zondagsrust regelt niet meer van deze tijd is. Minister Plasterk zei eerder dit jaar toe de wet te zullen intrekken.

De Raad van State adviseert nu echter om die wet intact te houden. In zijn advies stelt de staatsraad dat het wetsvoorstel van D66-Kamerlid Koser Kaya onvoldoende aangeeft waarom het noodzakelijk zou zijn de Zondagswet op te heffen. Het voorstel zou ook niet duidelijk maken waarom de wet in strijd zou zijn met de scheiding van kerk en staat en het recht op gelijke behandeling.

In het initiatiefwetsvoorstel, dat tot felle kritiek leidde van de SGP, staat dat de Zondagswet moet worden ingetrokken en dat de Gemeentewet moet worden aangevuld. Met dat laatste wil D66 voorkomen dat een gemeentebestuur sportactiviteiten of evenementen verbiedt of beperkt als die niet "in overwegende mate zijn te beschouwen als openbare vermakelijkheden". Volgens het advies van de Raad van State kan die formulering zorgen voor "lastige interpretatiekwesties". 

Ruimte voor ontspanning

Volgens de raad zorgt de Zondagswet er tot op zekere hoogte voor dat op een vaste dag in de week een moment van rust en ruimte voor ontspanning is gewaarborgd, "ook voor degenen die hieraan geen religieuze betekenis toekennen". De wet biedt elk gemeentebestuur enige vrijheid om hierin zijn eigen afweging te maken. De Raad van State ziet niet in waarom deze wet tekortschiet of onevenwichtig zou zijn.

Daarom luidt het slotadvies dat het wetsvoorstel van D66 beter gemotiveerd moet worden. Als dat niet mogelijk is, is er volgens de Raad van State geen reden de Zondagswet in te trekken of de Gemeentewet aan te passen. 

STER reclame