Jarod Carruthers / Flickr / CC / by-nc-nd

Detailhandel Nederland vindt dat alle gemeenten een bedelverbod moeten instellen. Volgens de organisatie leiden bedelaars in veel winkelstraten tot overlast doordat ze bijvoorbeeld klanten aanklampen.

"Een landelijk verbod zou zeker helpen", zegt Sander van Golberdinge, directeur van Detailhandel Nederland. "Dan kan de politie ingrijpen door de bedelaars een boete of in het uiterste geval een straatverbod te geven."

Beroepsbedelaars

Het verbod moet volgens Van Golberdinge alleen gelden voor 'professionele bedelaars'. "We zien in het straatbeeld steeds meer Oost-Europeanen die van bedelen hun beroep hebben gemaakt. In sommige gevallen zijn het zelfs leden van criminele netwerken. Die bedelen niet alleen, maar staan soms ook op de uitkijk om te kunnen zakkenrollen."

Het gaat Detailhandel Nederland nadrukkelijk niet om het weren van bijvoorbeeld verkopers van straatkranten. "Die krijgen vaak zelfs onderdak aangeboden door winkeliers, zodat ze in de winter warm binnen kunnen staan."

Je kunt het nooit helemaal uitsluiten, maar met een verbod wordt de situatie tijdelijk beter.

Sander van Golberdinge, directeur Detailhandel Nederland

In Amsterdam is al zo'n bedelverbod, maar dat betekent niet dat bedelaars daar verdwenen zijn. "Je kunt het inderdaad nooit volledig uitsluiten", zegt Van Golberdinge. "Maar het helpt als je ertegen optreedt. Dan is er in ieder geval tijdelijk een verbetering van de situatie."

Ook in Rotterdam en Den Haag geldt zo'n verbod. "Eindhoven wil het waarschijnlijk ook gaan verbieden, dus lokaal is er steun voor het plan. Toch zijn er nog altijd veel gemeenten die de voordelen van zo'n verbod nog niet inzien."

In Utrecht zijn nog geen plannen voor een verbod, hoewel volgens lokale media veel winkeliers klagen over de bedelaars.

STER reclame