Flash.pro | Creative Commons by 2.0

Als het aan staatssecretaris Sander Dekker (Media) ligt, mogen we straks zelf kiezen voor welke televisiezenders we betalen. In een brief die hij vandaag naar de Kamer stuurt, pleit hij voor het afschaffen van het verplichte minimum van zenders in een televisieabonnement.

Om ervoor te zorgen dat consumenten een gevarieerd pakket aan zenders krijgen aangeboden, zijn aanbieders sinds 2014 verplicht om tenminste 30 tv-zenders en 25 radiozenders in een abonnement te stoppen. Daar vallen ook de must carry-kanalen onder, acht Nederlandse publieke, lokale, regionale en ook een aantal Vlaamse zenders.

Nu wil Dekker die wet weer op de schop nemen, omdat hij denkt dat er consumenten zijn die helemaal geen behoefte hebben aan zo'n groot standaardpakket en die meer keuzevrijheid willen. Voor de meeste mensen zal het standaardpakket de handigste en goedkoopste optie zijn, maar er zijn ook mensen die minder zenders willen en daardoor goedkoper uit zijn, zegt Dekker.

Ruim drie op de vijf consumenten willen zelf hun pakket kunnen samenstellen, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Commissariaat voor de Media naar de waardering van de zenderpakketten onder het publiek.

Teruggedraaid

Zowel consumenten als aanbieders zijn gebaat bij minder regels, denkt de staatssecretaris. Nederland is het enige land met een verplicht minimum-standaardpakket. Ook met minder regels zal het publieke belang volgens hem nog gewaarborgd zijn, doordat de must carry-regeling voor publieke zenders nog steeds zal gelden.

Het huidige minimum is overigens het gevolg van een wetsvoorstel uit het vorige kabinet. In 2011 verhoogde minister Van Bijsterveldt het aantal vereiste zenders in het standaardpakket van vijftien naar dertig.

We verwachten niet dat het heel snel tot een ander aanbod gaat leiden

Verenigde kabelbedrijven

Of kabelaars losse zenders gaan aanbieden, is nog de vraag. "We verwachten niet dat het heel snel tot een ander aanbod gaat leiden", zegt Mathieu Andriessen namens de verenigde kabelbedrijven. Hij wijst erop dat zenders graag in pakketten zitten met een groot bereik vanwege advertentie-inkomsten. 

"De tv-pakketten worden in samenspraak met omroepen samengesteld. We verwachten niet dat het meteen storm gaat lopen met het aanbod van losse zenders."

STER reclame