Het treinverkeer heeft steeds meer last van mensen die langs het spoor wandelen Alexander 53 - Flickr / Creative Commons 2.0 by-nc-sa

Het treinverkeer kampt steeds vaker met vertraging en overlast door mensen die vlak langs het spoor lopen. ProRail start daarom een proef waarbij niet alleen de hulp van gemeenten en de politie, maar ook van omwonenden wordt ingeroepen.

Op een paar plekken waar steeds vaker mensen langs het spoor lopen, begint Prorail samen met omwonenden een soort meldlijn. Die kunnen mensen bellen als zij iemand bij het spoor zien lopen. 

Ook hoopt Prorail dat omwonenden willen meedenken over een structurele oplossing, zoals het plaatsen van hekken of camera's langs het spoor. Op sommige plekken staan al hekken, maar dat kan niet overal omdat hulpdiensten overal goed bij moeten kunnen.

Toename

Spoorlopers zijn meestal wandelaars, spelende kinderen, vandalen of mensen die een sluiproute nemen. In de eerste helft van dit jaar waren er ruim 1600 meldingen over spoorlopers. Over heel vorig jaar waren dat er 2800.

Spoorlopers veroorzaken vaak vertraging, omdat de machinist verplicht is om af te remmen als er iemand op of vlak bij het spoor loopt. Volgens Prorail is een steeds groter percentage van de 'storingen' op het spoor het gevolg van spoorlopers.

Later wordt bekend op welke plekken de proef begint en wat er dan precies van de inwoners wordt gevraagd.

STER reclame