nos

Het bestrijdingsmiddel imidacloprid wordt per direct verboden voor tuinders. Alleen bedrijven die een gecertificeerde waterzuiveringsinstallatie hebben mogen het middel blijven gebruiken. Volgens tuindersorganisatie LTO Glaskracht zijn die bedrijven er nog niet omdat certificering nog niet mogelijk is en gaat het dus voor nagenoeg iedereen gelden. Staatssecretaris van Dam heeft het verbod aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

Met het voornemen het middel te verbieden volgt Van Dam een besluit van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB). De drastische maatregel is volgens van Dam nodig omdat de risico's van het insecticide te groot zijn. Imidacloprid wordt door wetenschappers in verband gebracht met bijensterfte en sterfte van andere insecten, waardoor de biodiversiteit in gebieden waar imidacloprid in het milieu komt terugloopt. Natuur- en milieuorganisaties pleiten al langere tijd voor een verbod

Strengere eisen

Van Dam dreigde de tuinders begin dit jaar al met een verbod als de resten van het bestrijdingsmiddel niet grotendeels zouden verdwijnen uit het oppervlaktewater. Recent onderzoek van het water in de omgeving van glastuinbouwbedrijven heeft uitgewezen dat resten van imidacloprid nog steeds aanwezig zijn.

Het verbod geldt in eerste instantie voor vijf jaar en gaat eind dit jaar in. Afgelopen vrijdag ging het kabinet al akkoord met strengere eisen voor de glastuinbouw. 

Meer tijd

Volgens LTO Nederland stelt het besluit "telers op korte termijn voor problemen om gewassen schoon en ziektevrij te produceren en naar alle markten te exporteren". LTO heeft begrip voor het weren van het middel, maar is teleurgesteld over de krappe termijn waarop dat gebeurt. 

"Tuinders beseffen dat het middel uit het oppervlaktewater moet verdwijnen maar zijn druk bezig met maatregelen", aldus LTO woordvoerder Nico van Ruiten. "Een certificaat krijgen is in praktijk lastig, dus wij hadden op meer tijd voor dit traject gerekend". 

De VVD in de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Van Dam om opheldering vragen. Tweede Kamerlid Lodders: "We vinden het allemaal belangrijk dat het water schoon is. Ondernemers moeten echter wel de kans krijgen om aan zo'n certificaat te komen. Dat blijkt in praktijk lastig, dus daar willen we van de staatssecretaris opheldering over".

Eerste succes

Natuurorganisaties Greenpeace en Natuur en Milieu spreken van een "eerste succes voor bijen en de voedselvoorziening". Greenpeace probeerde al eerder via de rechter een verbod af te dwingen. De organisatie noemt de massale bijensterfte een grote bedreiging voor de voedselvoorziening. Tachtig procent van alle planten op aarde is voor de voortplanting afhankelijk van de bestuiving door de bij. Sterven die uit dan verdwijnen groenten en fruit, noten, koffie en chocola.

STER reclame