ANP

Mensen met ouders in een verpleeghuis dat valt onder de lijst van slecht presterende zorginstellingen staat, moeten niet overhaast op zoek gaan naar een andere instelling. Patiëntenfederatie NPCF waarschuwt dat het voor bewoners erg moeilijk is om te verhuizen, omdat hoogbejaarde mensen daar vaak niet goed tegen kunnen.   

"Gebruik je verstand, kijk hoe het gaat in zo'n huis", zegt NPCF-directeur Dianda Veldman. "Heb je het gevoel dat je vader of moeder in vertrouwde handen is of heb je het gevoel dat er iets niet pluis is?" 

De NPCF wijst erop dat de inspectie vooral heeft gekeken naar veiligheidsrisico's. "Dit gaat niet over hoe de mensen behandeld worden. Vaak zijn mensen daar best wel tevreden over. Maar het gaat bijvoorbeeld wel over de controle op medicijnen. Krijgt mevrouw Jansen wel de medicijnen die ze moet hebben?"

Als mensen het gevoel hebben dat er echt iets mis is, kan het de moeite waard zijn om op zoek gaan naar een andere plek voor hun bejaarde ouders. De patiëntenfederatie raadt mensen ook aan met de cliëntenraad in gesprek te gaan.

Enkele instellingen die op de lijst van 'slechte' verpleeginstellingen staan zeggen dat de informatie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet actueel is. Zorginstelling IJsselheem in Overijssel zegt dat er vorig jaar veel verbeterpunten zijn geconstateerd, maar dat de inspectie in april dit jaar heeft vastgesteld dat de zorg op bijna alle punten voldeed. Die gegevens zijn niet meer verwerkt in het rapport van de IGZ. IJsselheem beraadt zich op stappen tegen de Inspectie.

Ook Zorggroep Groningen is het oneens met de conclusies van de IGZ. De inspectie was vorig jaar niet tevreden over een van de afdelingen van de instelling, maar tijdens een bezoek in juni liet de afdeling sterke verbeteringen zien, schrijft Zorggroep Groningen op zijn website. 

Zorginstelling Norschoten in Barneveld staat ook op de lijst van zwakke verpleeginstellingen. De inspectie constateerde onder meer dat de bezetting in de nacht tekortschiet en dat de veiligheid van de medicijnverstrekking niet op orde is. 

Norschoten reageerde gisteren al in Nieuwsuur. Directeur Karin Breuker erkent dat de instelling niet aan alle normen voldoet, maar volgens haar is de cliëntveiligheid niet in het geding. "Het gaat hier wel goed met de medicatie, maar niet alles wordt goed vastgelegd. Dat zijn punten waar we echt aandacht aan moeten besteden."

Patiëntenfederatie NPCF is het niet eens met de verdediging van de instellingen. Volgens hen geeft de lijst van het IGZ wel degelijk een betrouwbaar beeld. "De inspectie is al een hele tijd bezig en heeft een aantal bezoeken gebracht. De cijfers zijn over een langere tijd opgebouwd", zegt directeur Veldman. 

Daarnaast maakt de inspectie onderscheid tussen verpleeginstellingen die zo slecht functioneren dat er intensief vervolgtoezicht nodig is en instellingen waar geen extra toezicht nodig is. "Daar was het bar slecht, maar is inmiddels veel verbeterd."

STER reclame