In Nederland worden jaarlijks veel meer mannen slachtoffer van ernstig huiselijk geweld dan tot nu toe werd aangenomen. Vier op de tien slachtoffers is man. In eerdere onderzoeken lag de verhouding tussen mannen en vrouwen op respectievelijk 15 en 85 procent.

In totaal zijn meer dan 200.000 mensen slachtoffer van ernstig huiselijk geweld. In tweederde van de gevallen gaat het om geweld tussen (ex-)partners. De daders zijn bijna altijd mannen (83 procent).

Dat blijkt uit het onderzoek Huiselijk geweld in Nederland, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum en instituut Intervict.

Taboe

Er is een grote vooruitgang geboekt in het doorbreken van het taboe op het melden van huiselijk geweld. Momenteel wordt een op de vijf gevallen bij de politie gemeld. In 1997 was dat nog 12 procent.

Vooral vrouwen doen aangifte. Mannen die naar de politie stappen, voelen zich vaak niet serieus genomen.

Zelfmoordpoging

In de meeste gevallen gaat het om lichamelijk en seksueel geweld. Naast lichamelijk letsel hebben slachtoffers ook grote problemen in de relationele sfeer, op emotioneel vlak en op de werkvloer. Een kwart van de ondervraagde slachtoffers zegt een zelfmoordpoging te hebben gedaan.

De daders van huiselijk geweld zijn vaak zelf ook slachtoffer geweest. Ook plegen daders relatief vaak andere misdrijven en komt eenderde van de veroordeelden binnen twee jaar opnieuw met justitie in aanraking.

Huiselijk geweld komt bovengemiddeld voor bij Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen.

Positie van slachtoffers

Het kabinet wil de komende jaren de positie van slachtoffers van huiselijk geweld verbeteren. Het gaat daarbij vooral om een betere opvang, een betere ondersteuning en een grotere bekendheid van de steunpunten voor huiselijk geweld.

Ook wil het kabinet daders steviger aanpakken. Taakstraffen voor daders van ernstige geweld- en zedendelicten zijn dan niet meer voldoende. Ook wil minister Opstelten van Veiligheid en Justitie minimumstraffen invoeren voor personen die binnen tien jaar opnieuw in de fout gaan.

In de eerste helft van 2011 komt het kabinet met uitgewerkte voorstellen voor een verscherpte aanpak van huiselijk geweld.

STER reclame