ANP

De Hoge Raad heeft een beslissing over de levenslange gevangenisstraf van Faig B. uitgesteld in afwachting van politieke besluitvorming. De man is veroordeeld voor een moord op een ex-vriendin in Helmond en een gezinsmoord in Zwijndrecht. 

De in Rusland geboren Faig B. stelde cassatie in bij de Hoge Raad. Die oordeelt nu dat de levenslange gevangenisstraf zoals die in Nederland wordt opgelegd in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM). Dat komt omdat er geen mogelijkheid tot herbeoordeling van de gevangenisstraf is.

Begin vorige maand werd bekend dat staatssecretaris Klaas Dijkhoff kijkt naar aanpassing van de regels voor de levenslange gevangenisstraf. Hij doet dat vanwege kritiek van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat oordeelde in 2013 al dat het Nederlandse systeem inhumaan is omdat veroordeelden geen perspectief wordt geboden.

Museumstuk

Naar aanleiding van die Europese uitspraak leggen Nederlandse rechters steeds minder vaak levenslang op. Met een wetswijziging wil Dijkhoff voorkomen dat de straf "een museumstuk" wordt. 

Omdat Dijkhoff al kijkt naar het invoeren van een herbeoordeling na 25 jaar, voldoet de levenslange gevangenisstraf volgens de Hoge Raad straks wellicht toch aan het EVRM. In afwachting van wat de politiek besluit, heeft de Hoge Raad besloten de zaak van Faig B, aan te houden tot 5 september 2017. 

STER reclame