ANP

Een motie van PVV-leider Wilders voor een referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de EU is met grote meerderheid verworpen. Bij een hoofdelijke stemming in de Tweede Kamer stemden alleen de twaalf leden van de PVV-fractie en de afgesplitste Kamerleden Bontes en Van Klaveren voor. 

Wilders vraagt het kabinet in zijn motie om alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk een referendum over een nexit te houden. 50Plus vindt ook dat de bevolking zich over dit onderwerp moet kunnen uitspreken, maar Kamerlid Krol zei voorafgaand aan de stemmingen dat een referendum door de bevolking moet worden georganiseerd en niet door de regering. 

De motie van Wilders Tweede Kamer

Andere eurokritische partijen als de SP willen wel een referendum, zij het niet over een nexit maar over een beperking van de macht van de Europese Unie.

Wilders zei naar aanleiding van het brexit-referendum in het Verenigd Koninkrijk dat een nexit-referendum een belangrijk thema zal worden in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. De Kamerleden Bontes en Van Klaveren willen als VNL aan die verkiezingen meedoen. 

STER reclame