NOS Nieuws

Dijkhoff: Tilburg mag buitenlanders toelaten tot coffeeshops

De gemeente Tilburg mag buitenlandse bezoekers van coffeeshops bij wijze van uitzondering als ingezetene behandelen. Het kabinet is niet van plan Tilburg op dit punt terug te fluiten, zei staatssecretaris Dijkhoff in de Tweede Kamer.

Mensen van buiten Nederland zijn in principe niet welkom in coffeeshops. Op die manier moeten overlast en drugstoerisme worden voorkomen.

Festivals

Maar de Tilburgse burgemeester Noordanus kondigde onlangs onder druk van de gemeenteraad aan dat buitenlandse bezoekers van de festivals Roadburn en Woo Hah! toch naar coffeeshops mogen.

Met hun kaartje van het festival worden ze tijdelijk als ingezetene beschouwd. De festivals trekken veel bezoekers die tot de doelgroep van coffeeshops horen.

Vrijbrief

Het CDA in de Tweede Kamer heeft geen goed woord over voor de Tilburgse maatregel. Kamerlid Van Toorenburg vindt dat "het niet gekker moet worden: een overheidsorgaan dat van een festival-ticket een vrijbrief maakt om naar hartelust drugs te gaan gebruiken". Volgens haar ondermijnt het besluit het coffeeshop-beleid.

Dijkhoff antwoordde dat er ruimte is voor 'lokaal maatwerk': burgemeesters moeten het ingezetenen-criterium hanteren, maar ze moeten samen met het OM en de politie zelf afwegen hoe ze dat het best kunnen doen. De staatssecretaris benadrukte dat ook in Tilburg het ingezetenen-criterium blijft gelden en dat de burgemeester alleen voor twee evenementen een uitzondering maakt. "Dat kán."

CDA en kabinet oneens over coffeeshops

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl