Schippers vindt wachtlijsten gedwongen opname onacceptabel

psychiatrische opvang ANP

Minister Schippers vindt wachtlijsten voor gedwongen ggz-opnames onacceptabel. Zij wil weten of er dergelijke wachtlijsten zijn en roept mensen die ermee te maken krijgen op om dat te melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Schippers schrijft aan de Tweede Kamer dat mensen bij wie directe opname "evident aan de orde" is, nooit op een wachtlijst moeten komen. Als dat toch zo is, moet de NZa meteen actie ondernemen om de patiënt alsnog snel geplaatst te krijgen. 

De NOS schreef afgelopen weekend dat de helft van de huisartsenpraktijken noodgedwongen een wachtlijst hanteert voor mensen met psychische klachten. Het gaat dan niet om mensen die gedwongen opgenomen moeten worden, maar om mensen die zij zelf basiszorg bieden of doorverwijzen naar een psychiater of andere gespecialiseerde zorg. 

Te lang

Schippers schrijft in haar brief nog eens dat de wachtlijsten bij de gespecialiseerde ggz-instellingen binnen de afgesproken normen blijven, maar dat zij ze desondanks te lang vindt. Ze is daar al tegen in actie gekomen. Zo moet de NZa aangeven of de normen voor de wachttijden  

De minister vindt het op zich een goede ontwikkeling dat er meer ggz-zorg door huisartsen wordt gegeven. Maar ze wil voorkomen dat mensen te lang bij de huisarts onder behandeling blijven omdat er wachtlijsten in de gespecialiseerde zorg zijn. 

Het meldpunt van de NZa is bereikbaar op telefoonnummer 0800-7708770 of via de website: nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt

STER Reclame