Kamerleden Bontes en Van Klaveren in de Tweede Kamer
NOS Nieuws

Kritiek Raad van State op voorstel nexit-referendum

De Raad van State is kritisch over een voorstel van Kamerlid Van Klaveren voor een referendum over het EU-lidmaatschap van Nederland. Van Klaveren heeft een wet voorbereid over het houden van een raadgevend referendum met de vraag: "Bent u voor of tegen het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie?"

In een advies stelt de Raad van State dat het raadgevende referendum geen goed middel is om de kwestie aan de orde te stellen. De raad zegt dat de regering en parlement eerst zelf een afweging moet maken na alle betrokkenen gehoord te hebben.

Gevolgen van de vraag

Ook heeft de RvS kritiek op de vraag die Van Klaveren aan de burgers wil voorleggen, omdat het antwoord in het midden laat of iemand daadwerkelijk voor een uittreding is. "Het is zeer wel mogelijk dat een tegenstem een uiting is van onvrede met de EU, maar men daaraan niet het gevolg wil verbinden van uittreding uit de Unie", concludeert het orgaan.

Van Klaveren heeft na het advies van de Raad van State zijn plan aangepast en de vraag gewijzigd naar: "Bent u voor of tegen het uittreden van Nederland uit de Europese Unie?"

In de Tweede Kamer is overigens geen meerderheid voor het houden van een referendum over het EU-lidmaatschap. Naast de groep Bontes/Van Klaveren zijn alleen PVV en 50Plus voor een nexit-referendum. De SP wil een referendum over het beperken van de macht van de EU.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl